Welcome Yoga Master Govind

We Fitness Society ยินดีต้อนรับ ครูโยคะคนใหม่ Master Govind ครูโยคะผู้มากด้วยประสบการณ์ทางศาสตร์การสอนโยคะมาอย่างยาวนาน เพื่อมอบสุขภาพกายและใจที่ดีสู่สมาชิก#WeFitness ทุกๆท่าน พบกับMaster Govind ได้ที่We Fitness ทุกสาขา