สมัครสมาชิก วี ฟิตเนส กับ GARMIN

WE SOCIETY : SELECTION WITH GARMIN {PACK#1}

ประเภทสมาชิก 12 เดือนแบบประเภท Package 1 พร้อมกับ Garmin Forerunner 235
พร้อมโปรแกรม WE Inspire มูลค่า 3,900 บาท

สมัครสมาชิก เพียง 31,500 บาท
จากปกติ 42,790 บาท

โปรโมชั่นนี้ ตั้งวันนี้ – 10 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

WE SOCIETY : SELECTION WITH GARMIN {PACK#2}

ประเภทสมาชิก 12 เดือนแบบประเภท Package 1 พร้อมกับ Garmin Forerunner 235

สมัครสมาชิก เพียง 30,500 บาท
จากปกติ 39,190 บาท

โปรโมชั่นนี้ ตั้งวันนี้ – 10 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

WE SIGNATURE : SELECTION WITH GARMIN {PACK#1}

ประเภทสมาชิก 12 เดือนแบบประเภท Package 1 พร้อมกับ Garmin Forerunner 235
พร้อมโปรแกรม WE Inspire มูลค่า 3,900 บาท

สมัครสมาชิก เพียง 37,500 บาท
จากปกติ 55,390 บาท

โปรโมชั่นนี้ ตั้งวันนี้ – 10 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

WE SIGNATURE : SELECTION WITH GARMIN {PACK#2}

ประเภทสมาชิก 12 เดือนแบบประเภท Package 1 พร้อมกับ Garmin Forerunner 235

สมัครสมาชิก เพียง 36,000 บาท
จากปกติ 51,790 บาท

โปรโมชั่นนี้ ตั้งวันนี้ – 10 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

สมาชิกประเภท WE SOCIETY กับ UNDER ARMOUR HOVR SONIC และ SHOES BAG