WE FITNESS SOCIETY จัดกิจกรรม มอบความสุขแก่น้องๆ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

WE FITNESS SOCIETY จัดกิจกรรม มอบความสุขแก่น้องๆ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ และเงินอีกจำนวนหนึ่งโดยมีท่านสมาชิก WE FITNESS SOCIETY
ได้ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันและการซื้อของใช้ของน้องๆ ต่อไป

คุณ อนุวัฒน์ จันทะโม ผู้จัดการด้านกรุ๊ปคลาส พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ และ เงินสมทบทุนให้กับน้องๆ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้ ด้วยวัตถุประสงค์อันแน่วแน่ที่จะเสริมสร้างสังคมคนมีสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทย WE FITNESS SOCIETY ก็ขอเป็นหนึ่งในแรงผลักดันเพื่อมอบความสุขให้กับน้องๆ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ ขอบพระคุณท่านสมาชิก WE FITNESS SOCIETY ทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศ