สิทธิประโยชน์พิเศษ แทนคำขอบคุณ ที่ไว้วางใจในการบริการด้านผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย WE Fitness Society 

ในวาระขึ้นปีใหม่ 2562 วี ฟิตเนส ขอมอบสิทธิประโยชน์ แทนคำขอบพระคุณที่ท่านสมาชิกได้ไว้วางใจใช้บริการ ผู้ฝึกสอนออกกำลังกายจาก WE Fitness Society


เราขอมอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษสำหรับคุณเท่านั้น

1. สิทธิประโยชน์ ออกกำลังกายกับผู้ฝึกสอนออกกำลังกายแบบ One On One :  36 ครั้ง 
• ชำระเพียง 38,060 บาท
• ได้รับจำนวนครั้งในการออกกำลังกายกับผู้ฝึกสอนออกกำลังกายแบบ One on One เพิ่มอีก 8 ครั้ง (รวมทั้งหมด 44 ครั้ง)
 
 •  รวมทั้งได้รับ สิทธิประโยชน์ Extra One on One ให้กับคนในครอบครัว หรือเพื่อน อีก 6 ครั้ง จำนวน 1 ท่าน

2. สิทธิประโยชน์ ออกกำลังกายกับผู้ฝึกสอนออกกำลังกายแบบ One On One : 50 ครั้ง
• ชำระเพียง 47,500 บาท
• ได้รับจำนวนครั้งในการออกกำลังกายกับผู้ฝึกสอนออกกำลังกายแบบ One on One เพิ่มอีก 12 ครั้ง (รวมทั้งหมด 62 ครั้ง)

• และยังสามารถเลือกรับสิทธิ์ประโยชน์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพิ่มเติม
1.รับ Extra One on One 6 ครั้ง ให้กับคนในครอบครัวหรือเพื่อน ได้ 2 ท่าน
2.รับ Extra One on One 12 ครั้ง ให้กับคนในครอบครัวหรือเพื่อน ได้ 1 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย ของท่าน หรือ Front Service ทุกสาขา
ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ธันวาคมนี้ เท่านั้น