WE Fitness GroupX Instructors และทีมงาน พวกเราทุกคนให้ความสำคัญเเละความใส่ใจกับสุขภาพของท่านสมาชิกเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สร้างมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

WE Fitness GroupX Instructors และทีมงาน พวกเราทุกคนให้ความสำคัญเเละความใส่ใจกับสุขภาพของท่านสมาชิกเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สร้างมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 

WE Fitness GroupX Instructors และทีมงาน พวกเราทุกคนให้ความสำคัญเเละความใส่ใจกับสุขภาพของท่านสมาชิกเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อป้องกันไวรัส Covid-19 ด้วยการทำความสะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดที่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ท่านสมาชิกทุกท่านมั่นใจในทุกๆครั้งที่มาใช้บริการ

ทั้งนี้เราตระหนักถึงเรื่องสุขภาพท่านสมาชิกมาเป็นอันดับแรก

✔ มีบริการแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ณ บริเวณเช็คอิน
✔ มีบริการ หน้ากากอนามัย ให้บริการที่ วี ฟิตเนส สำหรับท่านสมาชิกทุกสาขา
✔ มีบริการสเปรย์ แอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือ ณ จุดให้บริการต่างๆ ของสาขา
✔ เพิ่มจำนวน ผ้าเช็ดอุปกรณ์ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเพิ่มเติม
✔ เรามีการใช้สเปรย์ฉีด เพื่อลดเชื้อแบคทีเรีย และยังสร้างความสดชื่นในภายใน สาขาที่ท่านใช้บริการ
✔ เรามีการพ่นยา ฆ่าเชื้อ ก่อนคลับปิด เพื่อความสะอาดและกำจัดเชื้อแบคทีเรียในทุกๆวัน
✔ เราได้ดำเนินการเพิ่มการติดตั้งเครื่องโอโซน สำหรับห้องคลาส
✔ เราได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดที่มากยิ่งขึ้น
✔ พนักงาน วี ฟิตเนส จะมีการสร้างความมั่นใจให้กับท่านสมาชิกมากขึ้น ด้วยการสวมหน้ากาก ระหว่างปฏิบัติการ

 

ทั้งนี้ ทาง วี ฟิตเนส ขอแนะนำให้ท่านสมาชิกและทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกไปข้างนอก และหลีกเลี่ยงการเดินทางไป ณ สถานที่ ที่มีความหนาแน่นของประชากร เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากเชื้อไวรัส Covid-19 และขอเชิญชวนทุกท่านมาออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างความแข็งแรงแก่ร่างกายเสมอ