WE FITNESS AUDITION GROUP X NEW GEN 2022 เฟ้นหา Gen New โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาเทรนนิ่งฝึกโปรแกรมคลาสของ WE Fitness

WE FITNESS AUDITION GROUP X NEW GEN 2022

เฟ้นหา Gen New โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาเทรนนิ่งฝึกโปรแกรมคลาสของ WE Fitness

วี ฟิตเนส เปิดโอกาสรับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง เพื่อทำการเทรนนิ่งในแต่ละโปรแกรมที่กำหนดให้ เพื่อเรียนรู้เทคนิคต่างๆ และพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถในการสอน ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นครู Group X มืออาชีพต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ โปรแกรมเทรนนิ่งในรูปแบบ Cardio และ โปรแกรมเทรนนิ่งในรูปแบบ Strength โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15 ท่าน

โดยมีกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่
• นาย รัชฏ เจริญศรี – ผู้ประสานงานการสอนแบบกลุ่ม
• นาย อนุวัฒน์ จันทะโม – ผู้จัดการการสอนแบบกลุ่ม
• นาย เทพพ์ภีมษ์มะ เที่ยงแท้ หัวหน้าสถาบันการศึกษา วี อะคาเดมี่ และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเทรนที่มีประสิทธิภาพและการศึกษาของผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
• นาย ภูดิส ล้อกฤตนัย – ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
• นาย ดลสุข วงษ์ทวีทรัพย์ – หัวหน้าฝ่ายสรรหา

มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขันการออดิชั่นนี้ให้ผ่านไปด้วยกัน!

BE a Healthier Version of you.
สุขภาพที่ดีกว่า สร้างได้ด้วยตัวคุณ

ภาพบรรยากาศการ Audition Group X New Gen 2022