Sun​ Salutation 108 คืออะไร เลข 108 มาจากไหนกัน?

Sun​ Salutation 108 คืออะไร เลข 108 มาจากไหนกัน? WE FITNESS SOCIETY เรามีกิจกรรมสุดพิเศษ YOGA RETREAT ซึ่ง HIGHLIGHT!! ที่เราจำนำเสนอในวันนี้ก็ คือ “Classical Sun​ Salutation 108” สัมผัสกับการไหว้พระอาทิตย์​ หรือ​ สุริยนมัสการ​ 108​ รอบ​ ซึ่งเป็นพิธีกรรมแบบดั้งเดิมของโยคีอินเดีย​ เพื่อทำความเคารพและแสดงความขอบคุณพระอาทิตย์ที่ถือว่าเป็นพลังงานต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในจักรวาล​ เรามาทำความรู้จักให้มากขึ้นกันค่ะ ตัวเลข 108 นี่มาจากไหน? ตัวเลข 108 เป็นตัวเลขที่มีความสำคัญมากในวิถีโยคะ การสวดมันตรามักทำกัน 108 รอบหรือทวีคูณเข้าไปอีก สร้อยมาลาหรือสร้อยประคำที่ใช้การฝึกสมาธิก็มีลูกประคำ 108 ลูก เทพต่าง ๆ อาทิเช่น พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี (Shakti) พระวิษณุ ล้วนมีพระนามทั้งสิ้น 108 นาม คุรุทางโยคะได้ค้นพบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวเลข 108 กับจักรวาลและพลังแห่งจักรวาล ตัวเลขนี้จึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของจักรวาลอันไพศาลไม่มีประมาณ […]