Sun​ Salutation 108 คืออะไร เลข 108 มาจากไหนกัน?

Sun​ Salutation 108 คืออะไร เลข 108 มาจากไหนกัน?

WE FITNESS SOCIETY เรามีกิจกรรมสุดพิเศษ YOGA RETREAT ซึ่ง HIGHLIGHT!! ที่เราจำนำเสนอในวันนี้ก็ คือ “Classical Sun​ Salutation 108” สัมผัสกับการไหว้พระอาทิตย์​ หรือ​ สุริยนมัสการ​ 108​ รอบ​ ซึ่งเป็นพิธีกรรมแบบดั้งเดิมของโยคีอินเดีย​ เพื่อทำความเคารพและแสดงความขอบคุณพระอาทิตย์ที่ถือว่าเป็นพลังงานต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในจักรวาล​ เรามาทำความรู้จักให้มากขึ้นกันค่ะ

ตัวเลข 108 นี่มาจากไหน?

ตัวเลข 108 เป็นตัวเลขที่มีความสำคัญมากในวิถีโยคะ การสวดมันตรามักทำกัน 108 รอบหรือทวีคูณเข้าไปอีก สร้อยมาลาหรือสร้อยประคำที่ใช้การฝึกสมาธิก็มีลูกประคำ 108 ลูก เทพต่าง ๆ อาทิเช่น พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี (Shakti) พระวิษณุ ล้วนมีพระนามทั้งสิ้น 108 นาม

คุรุทางโยคะได้ค้นพบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวเลข 108 กับจักรวาลและพลังแห่งจักรวาล ตัวเลขนี้จึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของจักรวาลอันไพศาลไม่มีประมาณ ลองมาดูการเชื่อมโยงตัวเลข 108 ในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้

1.การหายใจ

คนทั่วไปที่มีสุขภาพร่างกายปกติจะหายใจโดยเฉลี่ย 15 ครั้ง/นาที 900 ครั้ง/ชั่วโมง 21,600 ครั้งในหนึ่งวัน ในจำนวน 21,600 ลมหายใจนั้น เราหายใจผ่านรูจมูกขวาจำนวน 10,800 ครั้ง (จมูกขวาถือว่าเป็นช่องพลังงานที่เรียกว่า ปิงคลา (Pingala nadi) รับพลังจากดวงอาทิตย์ เป็นพลังทางกาย) และผ่านรูจมูกซ้าย 10,800 ครั้ง (จมูกซ้ายถือว่าเป็นช่องพลังงานที่เรียกว่า อิธา (Ida nadi) รับพลังจากดวงจันทร์ เป็นพลังทางจิต)

ตัวเลข 108 ได้เชื่อมโยงเราเข้ากับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ผ่านกระบวนการหายใจ ชวาระโยคะ (Swara Yoga) ได้บอกไว้ว่าคนเรานั้นรับเอาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ธรรมชาติ จักรวาล เวลา และพื้นที่ ทั้งปวงนั้นผ่านการหายใจ ขอให้เราเพียงแต่ใส่ใจให้มากขึ้นกับการหายใจ ใช้ตัวเลข 108 นี้เป็นเคล็ดลับในการสอดร้อยตัวเองเข้ากับธรรมชาติ

2.12 sun signs and 9 planets

12 sun signs ครอบคลุมพื้นที่ท้องฟ้า ดวงดาว กลุ่มดาว ทั้งหมดทุกทิศทุกทาง ตามศาสตร์โยคะนั้นเชื่อว่าในระบบสุริยะจักรวาลแต่ละระบบมีดวงดาวอยู่ 9 ดวง ดังนั้นผลรวมจะออกมาเป็น 12 sun-signs x 9 planets = 108 ซึ่งก็จะถือว่าเป็นการหลอมรวมพลังแห่งดาราจักรในจักรวาลอันไร้ขอบเขต

3.เส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์หารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของโลก

ผลลัพธ์โดยประมาณคือ 108 (1391400 km/12742 km =@108) ความจริงคือประมาณ 109 เศษ ๆ อย่างไรก็ตามมีคำอธิบายว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์กับโลกเป็นการประมาณการ ตัวเลขยังไม่เป็นที่แน่นอน

4.ระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์และโลก

ระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์และโลกเท่ากับ 149.6 ล้านกิโลเมตร เมื่อหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ 1.3194 ล้านกิโลเมตร ผลลัพธ์คือ 108 ในทางโยคะเชื่อว่ามนุษย์เรารับพลังจากดวงอาทิตย์ โยคีทั้งหลายจึงเชื่อมโยงตัวเลขนี้กับพลังของดวงอาทิตย์

5.ระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์

ระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์เท่ากับ 384400 กิโลเมตร เมื่อหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ 3474 ผลลัพธ์(โดยประมาณ)ก็คือ 108 เช่นกัน เราเชื่อว่าดวงอาทิตย์คือแหล่งพลังงานแห่งชีวิตที่สำคัญ แต่ดวงจันทร์ก็เป็นแหล่งพลังชีวิตอีกแหล่งหนึ่ง โดยถือว่าเป็นแหล่งพลังทางจิต ดังนั้นตัวเลข 108 จึงผูกโยงเข้ากับดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก เช่นนี้

6.ศาสตร์อยุรเวทได้พูดถึงจุดพลังงานที่สำคัญภายในร่างกายจำนวน 108 จุด

หากจุดพลังงานเหล่านี้อ่อนแอหรือบาดเจ็บ ก็ทำให้เสียชีวิตลงได้ แต่หากจุดพลังงานได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม เราก็จะมีสุขภาวะที่ดี

โยคีจึงเชื่อว่าชีวิตของมนุษย์เชื่อมโยงกับจักรวาล โดยได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เลข 108 คือหนทางแห่งการเชื่อมร้อยตัวเราเข้ากับธรรมชาติอย่างสอดประสานลงตัว การสวดมันตราจำนวน 108 จบนั้นก็เพื่อหลอมรวมตัวเราเข้ากับจักรวาลและธรรมชาติ ซึ่งทำให้เข้าสู่สภาวะแห่งความกลมกลืม สันติภาพ สุขภาวะ และพลังบวก