“Performance Functional Training” มีประโยชน์กว่าที่คุณคาดคิด!!

“Performance Functional Training” มีประโยชน์กว่าที่คุณคาดคิด!!

 

หลายท่านอาจจะเคยได้ยิน การออกกำลังกาย แบบ Performance Functional Training มาบ้างแล้ว หลายท่านก็คงยังไม่รู้จัก ว่าการออกกำลังกายแบบ Performance Functional Training คืออะไร วันนี้ WE Fitness Society
จะพามารู้จัก การออกกำลังกาย ในรูปแบบการฝึก Performance Functional Training ว่าคืออะไร ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกเป็นอย่างไร

 

Performance Functional Training คืออะไร?

 

 

การฝึกเพื่อเน้นการนำไปใช้งานนั้นช่วยพัฒนาเรื่องความแข็งแรง ความมั่นคง พละกำลัง การเคลื่อนไหว ความอึด และความยืดหยุ่น  ซึ่งจำเป็นมากสำหรับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน เป็นการออกกำลังกายที่สามารถเสริมสร้างความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน และช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บให้น้อยลงสำหรับคนทั่วไป หรือแม้แต่ใน นักกีฬาที่ต้องการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ได้ฝึกรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เราทำกันทุกวันก็เช่น การดัน ดึง พับ สควอต หมุน แบก เดิน และวิ่ง

 

 

การฝึกแบบ Performance Functional Training จะใช้ท่าออกกำลังที่ช่วยให้เคลื่อนไหวในท่วงท่าพื้นฐานเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้คุณมีข้อได้เปรียบและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ก็สามารถฝึก Performance Functional Training นี้ได้เช่นเดียวกัน

 

Performance Functional Training ยังช่วยฝึกระบบประสาทและการสั่งงานของสมองอีกด้วย มนุษย์เรามีช่วงการเคลื่อนไหวที่กว้างขวางเมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น เดิน จ็อกกิ้ง วิ่ง สปรินต์ กระโดด ยก ดัน ดึง งอ บิด หัน ยืน ออกตัว หยุด ปีนป่าย และก้าวท่า Lunge
ท่วงท่าทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลเป็นจังหวะในระนาบการเคลื่อนที่ทั้งสาม ได้แก่ ระนาบข้าง ระนาบหน้า–หลัง และระนาบขวาง  การเทรนเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายเพื่อการใช้งานจริงไม่ใช่แค่การพัฒนาความสามารถของกล้ามเนื้อหรือกลุ่มกล้ามเนื้อให้ออกแรงได้มากขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการฝึกเพื่อให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานสอดประสานกันได้ดีขึ้น
เป้าหมายหลักของ Performance Functional Training คือการพัฒนาการด้านความแข็งแรงไปแปลงเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายโดยอาศัยระบบประสาทร่วมกับกล้ามเนื้อทั้งหมด

 

ทำไมต้อง Functional Training ?

 

 

ทำไมต้อง Functional Training?

วันนี้ WE Fitness Society จะพามาหาคำตอบ ว่าทำไมเราถึงต้องฝึก Functional Training

ส่วนใหญ่แล้วการออกกำลังกายจะนึกถึงการลดน้ำหนัก การสร้างกล้ามเนื้อ
และให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับองค์ประกอบที่สำคัญของการออกกำลังกายในกลุ่ม health-related fitness (สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ)ได้แก่
1. cardiorespiratory endurance หรือ Aerobic exercise เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เป็นต้น
2. muscular strength และ Endurance เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานให้กล้ามเนื้อ
3. flexibility เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายให้เหมาะสม body composition
การลดน้ำหนักหรือควบคุมปริมาณของกล้ามเนื้อ และไขมันในร่างกายให้เหมาะสม

 

 

แต่การออกกำลังกายแบบ functional training จะได้ประโยชน์อย่างอื่นร่วมด้วย ซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มสร้างทักษะความชำนาญ skill-related fitness (สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะกีฬา)ที่เกี่ยวข้องทั้งการใช้ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ และช่วยเพิ่มความสามารถในการเล่นกีฬา ได้แก่
• coordination (การทำงานที่ประสานกันของส่วนต่างๆ ในร่างกาย)
• balance (การทรงตัว)
• agility (ความคล่องตัว)
• speed (ความเร็ว)
• power (พละกำลัง)
• reactivity (ปฏิกริยาตอบสนอง)

ซึ่งการฝึกนี้จะช่วยให้ผู้ที่ฝึกได้ใช้ความสามารถนี้ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มรูปแบบ และช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บให้น้อยลง

• สาวๆที่อยากน่องเล็กไม่รู้ว่าจะเล่นเเบบไหน เรามีคำตอบที่เหมาะกับคุณ คลิกเลย!

Bike or Treadmill? ออกกำลังกายเเบบไหนทำให้น่องเล็ก?