CSR : วี ฟิตเนสจัดกิจกรรมมอบรายได้ทั้งหมด จากกิจกรรม 10 บาทออกกำลังกาย 10 วัน

  เนื่องจากเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเดือนของผู้สูงอายุ วี ฟิตเนส จึงจัดกิจกรรมร่วมสร้างความสุข และสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุ “โครงการออกกำลังกายสุดปังรับเดือนผู้สูงอายุ สมาชิกใหม่จ่าย 10 บาท ออกกำลังกายได้ 10 วัน”

ซึ่งรายได้ทั้งหมดมอบให้เเก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัด ปทุมธานี โดยมีคุณเมษยน เด่นเกียงไกร และ ทีมผู้บริหาร วี ฟิตเนส นำรายได้จากแคมเปญนี้มอบให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ จำนวน 96 ท่าน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา