เพราะเราห่วงใยท่านสมาชิก และป้องกันจากไวรัสโคโรน่า

วี ฟิตเนส ห่วงใยสุขภาพท่านสมาชิกและผู้ที่ใช้บริการทุกท่าน
ด้วยการทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกายที่บ่อยมากยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งยังมีจุดให้บริการ เจลล้างมือสำหรับท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการทุกท่าน ณ วี ฟิตเนส ทุกสาขา