Class Recommended : Pilates Foundation คลาสแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น

Class Recommended : Pilates Foundation คลาสแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น

Pilates Foundation คลาสนี้จะอธิบายหลักการฝึก หลักในการควบคุมร่างกายและการใช้เครื่องอย่างถูกต้อง ตั้งเเต่พื้นฐานการหายใจ การควบคุมกล้ามเนื้อเเละโครงสร้างของร่างกาย ซึ่งช่วยทำให้ผู้ฝึกเข้าใจร่างกายตนเอง เข้าใจการทำงานของกล้ามเนื้อ

👉🏻 โดยท่าพื้นฐานที่แนะนำในการฝึกพิลาทิสวันนี้ คือท่า Foot Work ท่านี้จะช่วยฝึก Body Awareness หรือการรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกาย สร้างความแข็งแรงให้กับกลุ่มกล้ามเนื้อเเกนกลางลำตัว สะโพก ต้นขา
🔸 ประโยชน์ของคลาส Pilates Foundation
• ช่วยให้ผู้ฝึกเข้าใจการทำงานที่เชื่อมโยงกันของร่างกาย
• ฝึกระบบประสาทในการสั่งงานกล้ามเนื้อในแต่ละส่วน
• ฝึกการควบคุมระบบการหายใจ
• สร้างความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อ ทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายทำได้ดีขึ้น
• สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อท้องและแกนกลางลำตัว
• บรรเทาอาการปวดหลังออฟฟิศซินโดรม