ตารางคลาส วี ฟิตเนส
ระหว่างวันที่  3 – 9 กุมภาพันธ์ 2563

Society Club 
Major Ratchayothin ›
Major Sukhumvit Ekkamai ›
Esplanade Ratchada ›
Major Pinklao ›
Esplanade Kherai ›

Signature Club 
J Avenue Thonglor ›
Vie Hotel ›


WE Fitness @ Major Ratchayothin

 

WE Fitness @ Major Sukhumvit – Ekkamai

 

WE Fitness @ Esplanade Ratchada

 


WE Fitness @ Major Pinklao

 


WE Fitness @ Esplanade KhaeRai

 


WE Signature @ J Avenue Thonglor

 

 


WE Signature @ Vie Hotel Ratchathewi