ตารางคลาส วี ฟิตเนส
ระหว่างวันที่  26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561

Society Club 
Marjor Ratchayothin ›
Major Sukhumvit Ekkamai ›
Esplanade Ratchada ›
Major Pinklao ›
Esplanade Kherai ›

Signature Club 
J Avenue Thonglor ›
Vie Hotel ›


WE Fitness @ Major Ratchayothin

WE Fitness @ Major Sukhumvit – Ekkamai


WE Fitness @ Esplanade Ratchada

 


WE Fitness @ Major Pinklao


WE Fitness @ Esplanade KhaeRai


WE Signature @ J Avenue Thonglor


WE Signature @ Vie Hotel Ratchathewi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here