ตารางคลาส วี ฟิตเนส
ระหว่างวันที่  15 – 21 เมษายน 2562

Society Club 
Marjor Ratchayothin ›
Major Sukhumvit Ekkamai ›
Esplanade Ratchada ›
Major Pinklao ›
Esplanade Kherai ›

Signature Club 
J Avenue Thonglor ›
Vie Hotel ›


WE Fitness @ Major Ratchayothin

WE Fitness @ Major Sukhumvit – Ekkamai


WE Fitness @ Esplanade Ratchada


WE Fitness @ Major Pinklao


WE Fitness @ Esplanade KhaeRai

class line up


WE Signature @ J Avenue Thonglor


WE Signature @ Vie Hotel Ratchathewi