วิธีการเข้าคลาสโดยการใช้ Application WE Fitness thailand

  วิธีการเข้าคลาสโดยการใช้ Application WE Fitness thailand   เตรียมตัวให้พร้อมกับการใช้ Application WE Fitness thailand เเบบเต็มรูปเเบบ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับท่านสมาชิกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ Check in ,การจองคลาสล่วงหน้า รวมถึงการดูข้อมูลรายละเอียดผ่าน Application ได้อย่างรวดเร็ว   วิธีการเข้า Check in คลาส เมื่อจองคลาสผ่าน Application   1. เมื่อเข้า Application WE Fitness Thailand กดที่ซ้ายมือหน้า  Activity จะปรากฎคลาสที่ท่านสมาชิกได้จองไว้   2. กดไปที่คลาสที่ท่านสมาชิกต้องการจะเข้า Check in จะขึ้น QR CODE ให้สเเกน     3. สามารถสเเกน QR CODE ได้ที่หน้าห้องคลาสหรือครูผู้สอนคลาสนั้น เพื่อเป็นการ  Check […]