5 วิธี รับมืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงหน้าฝน

5 วิธี รับมืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงหน้าฝน

 

ช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อย อุณหภูมิที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันจึงส่งผลให้ป่วยง่ายค่ะ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ อย่างโรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ มาดูวิธีรับมือกันเลยค่ะ

 

1. ดูแลร่างกายให้แข็งแรง

สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ร่างกายอ่อนแอด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ตามที่ร่างกายต้องการและดื่มน้ำให้ พอเพียง

 

2. สวมใส่เสื้อผ้าที่หนาเพียงพอ

 
โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนที่มีอากาศหนาวเย็น เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจัดต้องระวังอาจเกิดภาวะอุณหภูมิของร่างกายลดลง มากผิดปกติเนื่องจากผิวหนังของสาวๆ กลุ่มนี้เริ่มมีความไวของประสาทรับรู้อากาศที่หนาวเย็นลดลง ร่างกายจึงไม่สามารถตอบสนองด้วยการหนาวสั่นหรือการหดตัวของกล้ามเนื้อให้เกิดความอบอุ่นได้ดีเหมือนคนหนุ่มสาว

 

 

 

3. ล้างมือเป็นประจำให้ติดเป็นนิสัย

 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นหวัด ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อ บริเวณจมูก ปาก ตา เนื่องจากเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจปนเปื้อนอยู่ จะเป็นการแพร่กระจายเชื้อ

 

4. อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก

 
การอยู่ในฝูงชนที่แออัดจะทำให้เกิดการระบายอากาศได้ไม่ดีเท่าที่ควร อาจรับเชื้อไวรัสไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่จากผู้อื่นได้ง่ายกว่าการอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

 

5. ฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

ควรฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สามารถป้องกันโรคต่างๆ ได้ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนปอดอักเสบ เป็นต้น