3 วิธีในการเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มออกกำลังกาย

มาออกกำลังกายให้มีแต่ “ได้” ไร้เจ็บด้วยการเรียนรู้หลัดการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี การเตรียมความพร้อมของร่างกายและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายแต่ละประเภทไม่ได้เหมาะกับทุกคนและใช่ว่าทุกคนจะออกแรงได้ในแบบเดียวกัน

แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยแต่ละช่วงใช้เวลา 3-5 นาที รวมเวลาที่ใช้ในการอบอุ่นร่างกายทั้งหมดประมาณ 15 นาที

ช่วงที่ 1 : อบอุ่นร่างกาย

เริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายช้าๆ เช่น การบริหารคอ ไหล่ ลำตัว สะโพก แขน ขา ข้อเท้า และเท้า โดยอาจไล่จากส่วนบนลงล่างหรือจากส่วนล่างขึ้นบน เพื่อปรับสภาพร่างกายให้เตรียมพร้อมในเบื้องต้นก่อน จากนั้นจึงค่อยเพิ่มระดับการเคลื่อนไหว เช่น การเดินเร็วพร้อมกับหมุนแขนเป็นวงกลม หรือวิ่งเหยาะๆ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิร่างกาย 1-2 องศาเซลเซียส หรือให้มีเหงื่อซึม

ช่วงที่ 2 : ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

หลังจากอบอุ่นร่างกายแล้ว ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อในตำแหน่งต่างๆ ของร่างกายทุกครั้ง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายหรือผู้ที่ร่างกายบางส่วนเคยได้รับบาดเจ็บมาก่อน เช่น

– ข้อเท้า

– กล้ามเนื้อน่อง

– กล้ามเนื้อหลัง

– กล้ามเนื้อสะโพกและขาหนีบ

– กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าและหลัง

– กล้ามเนื้อหัวไหล่และอก เป็นต้น

โดยแต่ละส่วนทำซ้ำๆอย่างน้อย 2-3 ครั้ง โดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแต่ละครั้งควรหยุดนิ่งค้างไว้ในตำแหน่งที่สิ้นสุดการเคลื่อนไหวของข้อต่อหรือตำแหน่งที่รู้สึกตึงและมีอาการเจ็บปวดเล็กน้อย 10-30 วินาที เพื่อให้กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ และพังผืดได้รับการยืดหรือคลายตัวออก หากทำถูกวิธีจะช่วยลดความเจ็บปวดแก่กล้ามเนื้อด้วย

ช่วงที่ 3 อบอุ่นร่างกายเฉพาะประเภทกีฬา

คือการอบอุ่นร่างกายสำหรับการเล่นกีฬาแต่ละประเภท โดยการเคลื่อนไหวหรือใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับกีฬานั้นๆ มาปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายอย่างสมบูรณ์แบบและเมื่ออุ่นเครื่องร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่การออกกำลังกายกันเลย