WE Fitness celebrate International Day of Yoga.

24.06.17 Celebrate International Day of Yoga.

เนื่องด้วย ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน เราจะมีคลาสพิเศษ 2 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันโยคะสากล ซึ่งวันโยคะสากลนี้ทางรัฐบาลอินเดียได้ริเริ่มส่งเสริมโยคะที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมมรดกของอินเดียไปทั่วทุกมุมของโลก  ตามจริงแล้ววันโยคะสากลนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันทำงาน จึงเป็นเหตุให้เราย้ายวันดังกล่าวให้ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อที่คนส่วนใหญ่สามารถมาร่วมได้

 celebrate International Day of Yoga.

Ashtanga Primary ซีรี่ย์

โยคะ อาชทังก้า ขั้นพื้นฐาน หรือเรียกว่า ชิกิตสะ (chikitsa) หมายถึง โยคะบำบัดผ่อนคลาย เพราะ โยคะลักษณะนี้ช่วยส่งผลชำระล้างร่างกาย และ จิตใจ ในส่วนของท่าทางในการทำโยคะประเภทนี้ ยังช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรง และ มีความยืดหยุ่นอีกด้วย พร้อมทั้งผ่อนคลายความตึงแน่นของมัดกล้าม อีกทั้งยังช่วยขจัดพิษของร่างการและ ระบบประสาทได้ดี โยคะรูปแบบนี้จะเริ่มด้วยการงอตัวไปด้านหน้า แล้วบิดสะโพก ควบคู่กับโยคะ วินยาสะ (vinyasa )กับ อาซานะ (asana)

ในระดับทางด้านจิตใจ เมื่อฝึกฝนเป็นประจำ จะส่งเสริมให้มีความสามารถรับรู้ร่างกายแล ะจิตใจของตนเอง เพิ่มความมั่นใจในการพิชิตปัญญาทางด้านจิตใจได้ดีมากยิ่งขึ้น

Hatha Sampoorna

Hatha หมายถึง โยคะพื้นฐาน (เป็นการรผสมผสานกันระหว่าง พระอาทิยต์ และ พระจันทร์)

Sampoorna หมายถึง สมบูรณ์

ร่างกายเราย์มีพลังธรรมชาติ 2 ประเภทคือ พลังร้อนและพลังเย็น เมื่อใดพลังทั้งสองสมดุลย์กัน เราก็จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ เป็นการออกกำลังกายโดยใช้ทุกส่วนของร่างกาย  ลำดับการออกกำลังกายรุปแบบนี้ถูกออกแบบให้ร่างกายเป็นเส้นตรง แล้วเปิดส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยะเฉพาะกระดูกสันหลัง ซึ่งจะทำให้เกิดพลังหมุนเวียนในร่างกายได้ดี

 celebrate International Day of Yoga.

คุณประโยชน์

เพิ่มความร้อนภายในร่างกาย

เพิ่มความแข็งแกร่ง แข้งแรง และ ความยืดหยุ่นของร่างกาย

บรรเทาความเครียด

ช่วยเพิ่มระบบหายใจให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย

Strength of Asana

อาซานะ (asana) หมายถึง การวางท่าทาง และ ตำแหน่งของร่างกาย และยังรวมถึง ร่างกายเป็นประตูการเชื่อมโยงสู่จิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีและแข็งแรง

ซึ่งในคลาสนี้เราจะฝึกฝนรูปแบการจัดท่าทางและ การหายใจ ซึ่งจะช่วยทำให้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ ความรู้สึก ของเราแข็งแรง นั่นหมายความว่าในทุกๆ คลาส ทุกคนสามารถเข้าร่วมออกกำลังกายได้อย่างไร้ความกังวล

 celebrate International Day of Yoga.

Ashtanga Primary Series.

The Ashtanga Primary Series is called Yoga Chikitsa, meaning yoga therapy, because of the cleansing and toning effect it has on both body and mind. On a physical level the asanas (poses) of the Primary Series build strength and flexibility in the body, loosening tight muscles and realigning and detoxifying the body and nervous system. The series begins with forward bends, then twists and hip openers with a vinyasa between each asana.
On a mental level, through regular practice focus, willpower, mind-body awareness and confidence are improved as we overcome the mental obstacles to our practice.

Hatha Sampoorna

Hatha: Base Yoga (Combination of Sun and Moon).
Sampoorna: Complete.
Complete body workout type of class. Sequence designed to give alignment to the body.Open the different channels of our body especially spine which allows the free flow of the energy
Benefits:-
Increases internal heat.
Increase stamina, strength & flexibility.
Reduce Stress.
Helps in synchronized breathe with the movement of the body.

Strength of Asana.

Asana means posture/position. And body is the doorway to the mind, so it is very important to make the body healthy and strong before the mind. In this class we are going to practice the series of postures with active breathing that will help to make us strong physically, mentally and emotionally. It is an all level class means students of basic to advance level can join this practice. By practicing the postures you are going to be one with posture and hence will draw the strength from the practice.

Special 2 hrs classes to celebrate International Day of Yoga.
10.00-12.00
1. RY Club Ashtanga Primary Series By Master Govind
2. EM Club Ashtanga Primary Series By Master Rohit
3. RD Club Hatha Sampoorna By Master Preeti
4. PK Club Strength of Asana By Master Anup

สำหรับเมมเบอร์เท่านั้น และเมมเบอร์ที่สนใจลงทะเบียนได้ตามคลับ