เล่นเวท ควรจะเล่นกี่ครั้งต่อเซต ต่างกันอย่างไร?

เล่นเวท ควรจะเล่นกี่ครั้งต่อเซต ต่างกันอย่างไร?

 

เป็นคำถามที่พบได้บ่อย ๆ สมาคมแพทย์เวชศาสตร์การกีฬา แนะนำให้ เล่นเวท เซตละ 8-12 ครั้ง เพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ muscular strength และให้เล่น 10-15 ครั้ง ถ้าต้องการสร้างความทนทานของกล้ามเนื้อ muscular endurance. อย่างน้อย 1 เซต ในกล้ามเนื้อแต่ละมัด แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นมักจะเล่นกัน 2-3 เซต

 

เล่นเท่าไหร่ดีหล่ะ?

 

– เพื่อลดไขมัน : 1-3 เซต เซตละ 10-12 ครั้ง โดยใช้น้ำหนักที่มากพอจะทำให้เกือบจะยกครั้งหลัง ๆ ไม่ไหว
– เพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้น เล่นมากกว่า 3 เซต แต่ละเซต ยกให้ได้ 6-8 ครั้งด้วยน้ำหนักที่ทำให้ยกครั้งหลัง ๆ เกือบไม่ไหว สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเล่น ควรจะใช้วิธีนี้เมื่อผ่านไปแล้วเป็นเดือน
– เพื่อสุขภาพทั่วไป 1-3 เซต เซตละ 12-16 ครั้ง โดยใช้น้ำหนักที่มากพอจะทำให้เกือบจะยกครั้งหลัง ๆ ไม่ไหว

 

 

เล่นเวท แต่ละเซต ควรจะพักให้ห่างกัน ประมาณ 2-5 นาที ขึ้นอยู่กับว่าคุณยกไหนแค่ไหน ยกหนักมากยิ่งพักนานขึ้น ระหว่างพัก ควรยืดกล้ามเนื้อส่วนที่เพิ่งออกกำลังไป แต่ถ้ายกน้ำหนักเบามาก อาจจะพักแค่ 1 นาที

 

ในหนึ่งสัปดาห์ควรจัดเวลาให้ออกกำลังกายแบบนี้อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อคงให้มวลของกล้ามเนื้อไม่ลดลง แต่ถ้าต้องการสร้างกล้ามเนื้อควรออกกำลังกายแบบนี้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยกล้ามเนื้อจะต้องได้รับการพักอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเล่นกล้ามเนื้อมัดนั้นซ้ำอีกครั้ง

 

สำหรับผู้ที่หัดเล่น ต้องเน้นที่ท่าการยกน้ำหนักที่ถูกต้อง มากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องของน้ำหนักที่มาก เพราะหากยกน้ำหนักด้วยท่าที่ผิดแล้วจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

 

เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านสมาชิกอย่างยั่งยืน  ออกกำลังกายให้ครบทุกประเภท ทั้ง การออกกำลังกายเพื่อหัวใจที่แข็งแรง ​(Cardio) กล้ามเนื้อแข็งแรง (Strength) และ มีความยืดหยุ่นของร่างกาย (Flexibility)