อัพเดทล่าสุด มาตรการการเข้าใช้บริการของท่านสมาชิก

อัพเดทล่าสุด มาตรการการเข้าใช้บริการของท่านสมาชิก
เนื่องจากมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ท่านสมาชิกที่จะเข้าใช้บริการ ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ พร้อมหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีน หรือ มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน

วี ฟิตเนส รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านสมาชิกกลับมาใช้บริการ และขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อให้ วี ฟิตเนส เป็นสังคมแห่งความปลอดภัย และการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

———————————————————
Update with the latest measures access to services.

Due to the measures of the Department of Health, Ministry of Public Health members who will access the services must be fully vaccinated or have a negative ATK test result for a period of not more than 7 days.

WE Fitness would sincerely thanks for all members for your kind cooperation in complying with COVID-19 preventive health regulations. It is our honor to welcome all our value members back.