หลัก 4 ประการในการฝึกโยคะ

หลัก 4 ประการในการฝึกโยคะ

 

การฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอ จะช่วยสร้างสมดุลย์ระหว่างร่างกายและจิตใจช่วยให้ความคิดที่ฟุ้งซ่านสงบลง ก่อให้เกิดความรู้สึกดี ๆ และสัมผัสได้ทันทีที่ปฏิบัติจะเห็นได้ว่าโยคะเป็นการบริหารร่างกายที่ให้คุณประโยชน์สูง

หลัก 4 ประการในการฝึกโยคะ

 

• มั่นคง นิ่งอยู่ในท่า (Stability)

• ความรู้สึกสบายตัว ไม่เกร็ง (Comfort)

• ใช้แรงแต่น้อย (Minimum effort)

• มีสติ กำหนดรู้ตัวอยู่ทุกขณะ (Awareness)

เวลาที่เหมาะสมในการศึกษาโยคะ คือเวลาเช้าจะทำให้ผู้ปฏิบัติสดชื่น มีสมาธิซึ่งเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานประจำวัน ถ้าเป็นเวลาใกล้ค่ำจุช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและขจัดความเมื่อยล้าของร่างกายและจิตใจ หรืออาจจะเป็นเวลาอื่นที่สำคัญ คือต้องเป็นเวลาที่ท้องว่างอย่างน้อย 4 ชั่งโมง หลังรับประทานอาหาร ส่วนสถานที่ในการทำอาสนะนั้นควรเป็นที่ที่สงบ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองอาจจะมีปัญหาเรื่องสถานที่ แต่การปฏิบัติโยคะนั้นเป็นกิจกรรมที่ใช้พื้นที่น้อย แม้แต่ห้องเล็ก ๆ ก็สามารถทำอาสนะได้

ข้อดีของการบริหารแบบโยคะ คือ เป็นการบริหารที่ใช้อุปกรณ์และสถานที่น้อยที่สุด เพียงแต่มีเสื้อผ้าที่เหมาะสม ผ้าผืนหนาสำหรับรองรับร่างกายบนพื้นที่กว่างพอ ที่จะให้ร่างกายเรานอนเหยียดยาวได้ก็เพียงพอ นอกจากนี้ยังเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เนื่องจากโยคะเป็นการบริหารที่ไม่หักโหม ไม่ว่าอยู่ในวัยใดก็สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบร่างกายทุกระบบ ระยะเวลาที่ปฏิบัติสามารถยืดหยุ่ยได้ตามความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่เรามี