‘วี ฟิตเนส โซไซตี้’ ปรับโครงสร้างสมาชิกใหม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สังคมคนรักสุขภาพ

‘วี ฟิตเนส โซไซตี้’ ปรับโครงสร้างสมาชิกใหม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สังคมรักสุขภาพ

วี ฟิตเนส โซไซตี้ เปิดแผนงานปี 2564 ปรับโครงสร้างสมาชิกใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Attitude makes the difference เปลี่ยนทัศนคติ เพื่อสุขภาพที่ดี” เน้นการออกกำลังกายที่ได้ผลและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกแต่ละประเภท

วี ฟิตเนส โซไซตี้ ฟิตเนสสัญชาติไทย เปิดแผนงานปี 2564 ปรับโครงสร้างการให้บริการสมาชิกรูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Attitude makes the difference เปลี่ยนทัศนคติ เพื่อสุขภาพที่ดี” เพื่อให้สมาชิกได้ผลจากการออกกำลังกายแบบ 100 % เน้นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสมาชิกผู้รักสุขภาพเป็นสำคัญ

แบ่งประเภทสมาชิกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. WE Star ออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

2. WE Galaxy ออกกำลังกายเพื่อสร้างและรักษารูปร่างและน้ำหนักที่ลดได้ เห็นผล 100%

3. WE  Infinity การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มทักษะ การเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ในระยะยาว พร้อมข้ามขีดจำกัดด้วยรูปแบบการออกกำลังกายที่ท้าทายมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

อ้างอิงตามผลการวิจัยของสถาบัน ACSM (The American College of Sports Medicine) ซึ่งระบุว่าการออกกำลังกายที่ได้ผลต้องกำหนดเป้าหมายเป็นอันดับแรก ออกกำลังกายตามโปรแกรมให้สม่ำเสมอ ที่สำคัญเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการออกกำลังกายที่ตั้งใจ ซึ่งจะทำให้เห็นผลและมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน

คุณเมษยน เด่นเกรียงไกร ประธานบริหารฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เปิดเผยถึงแผนงานในปี 2564 ว่า บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างสมาชิกและการบริการรูปแบบใหม่ เพื่อให้เข้าถึงและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในแต่ละประเภท สำหรับการออกกำลังกายของสมาชิกและผู้เข้าใช้บริการฟิตเนส โดยเน้นผลลัพธ์ การสร้างความสุขและสนุก ตรงเป้าหมาย สร้างผลลัพธ์การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Attitude makes the difference : เปลี่ยนทัศนคติ เพื่อสุขภาพที่ดี กับ วี ฟิตเนส”

เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสถาบัน ACSM (The American College of Sports Medicine) ผสมผสานกับจุดแข็งของ วี ฟิตเนส ด้านการให้บริการระดับคุณภาพ ที่ส่งเสริมและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ทั้งรูปแบบการบริการ การฝึกสอนส่วนบุคคล จากเหล่าบรรดาเทรนเนอร์คุณภาพ รูปแบบคลาสการออกกำลังกาย พิลาทิส, โยคะที่เป็นการฝึกโยคะแบบดั้งเดิม, Antigravity, คลาสออกกำลังกาย Group Exercise ที่มีจำนวนคลาสรวมมากกว่า 4,800 คลาสต่อเดือน และมีประเภทคลาสที่หลากหลายให้เลือกมากกว่า 230 ประเภทคลาส เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของหัวใจและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และที่พิเศษสุด คือ Gold Class ซึ่งเป็นคลาสยกระดับความท้าทาย สนุก เข้มข้น สร้างความสุข เพราะการันตีความพึงพอใจจากผู้เข้าคลาสเต็ม 100%

ทั้งนี้ ไม่ว่าเป้าหมายออกกำลังกายเพื่อการลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนัก เสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระชับรูปร่าง หรือออกกำลังกายเพื่อได้สุขภาพที่ดีขึ้น ออกกำลังกายเพื่อควบคุมโรคประจำตัวหรือโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนทำได้ เพียงแค่เปลี่ยนทัศนคติ และเริ่มต้นมีสุขภาพที่ดีกับรูปแบบประเภทสมาชิกใหม่และบริการใหม่ของ วี ฟิตเนส ดังกล่าว

โดย บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ได้ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ด้านการออกกำลังกาย โดยอ้างอิงผลวิจัยและข้อมูลของสถาบัน ACSM ที่ได้วิจัยแนวทางการออกกำลังกายเพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบโปรแกรม ดังนี้

• Get Healthy การออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ  ผู้ที่เริ่มต้นการออกกำลังกาย หรือผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวเป็นการออกกำลังกายเป็นประจำและสม่ำเสมอ จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ ได้ สามารถเลือกกิจกรรมออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นน้อยถึงปานกลาง ใช้เวลาในการออกกำลังกายครั้งละ 30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ (150 นาทีต่อสัปดาห์) ซึ่งผลจากงานวิจัยของสถาบัน ACSM ว่าการออกกำลังกายในระยะเวลาดังกล่าวนี้ จะได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีขึ้น ระบบต่าง ๆ ในร่างกายดีขึ้น ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง ได้

• Get Result การออกกำลังกายเพื่อปรับรูปร่าง มีเป้าหมาย และต้องการเห็นผลลัพธ์ความสำเร็จ 100%

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ มีเป้าหมายชัดเจน เช่น การรักษารูปร่าง การลดน้ำหนัก การเพิ่มกล้ามเนื้อ การปรับสรีระร่างกายเฉพาะส่วน ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าว เป็นการออกกำลังกายที่ความหนักปานกลาง ใช้เวลาในการออกกำลังกายประมาณ 1 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันต่อสัปดาห์ หรือ ประมาณ 90 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ (450 นาทีต่อสัปดาห์) ซึ่งผลจากงานวิจัยของสถาบัน ACSM ว่าการออกกำลังกายในระยะดังกล่าว และเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม สร้างผลลัพธ์ได้ชัดเจนตามเป้าหมายการออกกำลังกาย ดังนั้น การออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยในการรักษารูปร่างคงสภาพไม่ให้อ้วนหรือผอม และ Maintain รูปร่างตามเป้าหมายที่วางไว้

• Challenge ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มทักษะ การเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ในระยะยาว ข้ามขีดจำกัดความท้าทายการออกกำลังกาย

โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ต้องการมากกว่าผลลัพธ์ โดยชอบความท้าทาย ความสุข สนุก กับรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวเป็นการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นปานกลางถึงหนัก 5-6 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งการออกกำลังกายในลักษณะดังกล่าวมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณการเผาผลาญพลังงาน ทั้งจากกิจกรรมที่ทำในขณะออกกำลังกายและเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อที่เป็นตัวเผาผลาญพลังงาน เมื่อมีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นแข็งแรงขึ้น ก็จะทำให้การเผาผลาญพลังงานระหว่างวันมากขึ้น มีส่วนทำให้น้ำหนักลดและสามารถคงน้ำหนักที่ลดได้ดี กิจกรรมสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มความท้าทาย ประสบการณ์กับกิจกรรมสุดพิเศษและประทับใจ

คุณเมษยน กล่าวว่า การปรับโครงสร้างประเภทสมาชิกใหม่ในครั้งนี้ เพื่อให้คนไทยที่ยังไม่ได้เริ่มออกกำลังกายและมีความคิดในการที่จะดูสุขภาพ หรือ คนที่ดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายเป็นประจำ ได้ออกกำลังกาย  ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีชัดเจนตามเป้าหมาย ซึ่ง วี ฟิตเนส โซไซตี้ มีความตั้งใจส่งเสริมเรื่องสุขภาพของสมาชิก และ พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสมาชิก เพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านสุขภาพให้พร้อมที่จะเริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดี มั่นใจว่าการปรับโครงสร้างประเภทสมาชิกใหม่นี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านผลลัพธ์และความคุ้มค่าด้านการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เราเข้าใจคนไทย เข้าใจพฤติกรรม และรู้ว่าเราจะสร้างความสุข สนุก และสุขภาพ ที่ดีให้กับคนไทยและผู้ที่รักสุขภาพให้อยู่ในสังคมคนรักสุขภาพที่แท้จริง พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับผลวิจัยใน 3 รูปแบบโปรแกรม ดังนี้

WE Star  ประเภทสมาชิกกลุ่ม Get Healthy ที่ต้องการการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

WE Galaxy ประเภทสมาชิกกลุ่ม Get Result  การออกกำลังกายเพื่อปรับรูปร่าง มีเป้าหมายและต้องการเห็นผลลัพธ์ความสำเร็จ 100%

• WE Infinity ประเภทสมาชิกกลุ่ม Challenge ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มทักษะ การเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ในระยะยาว ข้ามขีดจำกัดความท้าทายการออกกำลังกาย และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พร้อมรับโปรแกรม We Smart Gold ที่รวมบริการฝึกสอนส่วนบุคคล 6 ชั่วโมง และสามารถเข้าได้ทุกกลุ่มกรุ๊ปคลาส ทั้งคลาส High Demand และ Gold Class ได้ทุกประเภทแบบไร้ขีดจำกัด และไม่มีข้อจำกัดจำนวนคลาสต่อเดือน สำหรับคลาส High Demand (Pilates, Antigravity, Yoga, WE Troop) และคลาส Gold Class (We Boxing, Warrior Super Fresh Dance, MOTR, Tabata Pilates, Yoga Fit เป็นต้น)

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างประเภทสมาชิกใหม่นี้ จะลงไปในรายละเอียด ความต้องการ ไลฟ์สไตล์ และความชื่นชอบตามเป้าหมายส่วนบุคคล พร้อมมีการลงรายละเอียดในประเภทสมาชิก และสิทธิ์การเข้าใช้บริการที่มากขึ้น เพื่อให้ท่านสมาชิกได้เลือกประเภทสมาชิกที่ตรงตามความต้องการและได้ราคาสมาชิกที่

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ซึ่งสมาชิกบางประเภทมีผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลดูแล ให้คำแนะนำเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งรวมอยู่ในสิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภทนั้น ๆ แล้ว หรือบางประเภทสมาชิกที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายแบบกลุ่มก็จะได้รับสิทธิ์ในการออกกำลังกายและเข้าคลาสที่ตอบโจทย์และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม เช่น คลาส Gold Class เป็นต้น คุณเมษยน กล่าวว่า ก่อนการปรับโครงสร้างประเภทสมาชิกใหม่ในครั้งนี้ จะสร้างความชัดเจนด้านผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการออกกำลังกายของผู้ที่รักสุขภาพ และพร้อมได้รับการดูแลผลลัพธ์ที่เห็นผลและมีประสิทธิภาพที่ชัดเจนมากขึ้น และเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เปลี่ยนไป จึงขอเชิญชวนให้คนที่ต้องการดูแลสุขภาพพิจารณาประเภทสมาชิกที่เหมาะสม เพื่อได้รับความสุข สนุก และสุขภาพที่ดีในรูปแบบของตัวเอง

เพราะ วี ฟิตเนส มั่นใจว่าสังคมคนรักสุขภาพแห่งนี้จะส่งเสริม ดูแล ให้บริการท่านสมาชิกและผู้เข้าใช้บริการอย่างดีที่สุด เพราะเป้าหมายที่สำคัญ คือ วี ฟิตเนส จะไม่หยุดที่จะพัฒนาและสร้างสุขภาพที่ดีให้คนไทยอย่างยั่งยืน

สนใจรายละเอียดประเภทสมาชิกเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ วี ฟิตเนส ทั้ง 7 สาขา ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน, สุขุมวิท-เอกมัย, ปิ่นเกล้า, เอสพลานาด รัชดา, เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย, เจ อเวนิว ทองหล่อ และ โรงแรม วี ราชเทวี