วี ฟิตเนส ร่วมกับ โรงเรียนสารวิทยา คุณครูผนึกกำลังเสริมสร้างสุขภาพดีให้เด็กๆ ในโรงเรียน

วี ฟิตเนส ร่วมกับ โรงเรียนสารวิทยา คุณครูผนึกกำลังเสริมสร้างสุขภาพดีให้เด็กๆ ในโรงเรียน

เพราะครูคือพลังสำคัญในการพัฒนาความรู้ให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ WE Fitness สนับสนุนให้คุณครูทุกคนมีสุขภาพที่ดี จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสารวิทยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 140 ท่าน ให้ทราบถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและสาธิตในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โยคะ, แดนซ์, พิลาทิส, Group X, WE Troop

โดยเหล่าบรรดาคุณครูทุกกรุ๊ปคลาสและ Master Anup ร่วมให้คำแนะนำการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย และสาธิตวิธีการออกกำลังกายที่สนุกสนานและถูกต้องเพื่อให้ทุกท่านได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

ภาพบรรยากาศกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน