วี ฟิตเนส ทุกสาขา พร้อมเปิดให้บริการ GROUP CLASS ประเภท YOGA และ PILATES

เรียน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เรามีความยินดี ที่จะเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า
วี ฟิตเนส ทุกสาขา พร้อมเปิดให้บริการ GROUP CLASS ประเภท YOGA และ PILATES ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยท่านสมาชิกสามารถเริ่มจองคลาสได้ ผ่าน WE FITNESS THAILAND APPLICATION ได้ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
**** สำหรับท่านสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์สำหรับ สมาชิกคนพิเศษ โปรแกรม คืน – วัน – สุข สามารถจองและเข้าสัมผัส Gold คลาส คลาสคุณภาพได้เช่นกัน *****
**** สำหรับท่านสมาชิกท่านใดที่แจ้งหยุดสมาชิกเดือนตุลาคมแล้ว แต่อยากกลับมามีสุขภาพดีกับสังคมคนรัก
สุขภาพ สามารถคลิกลิงค์นี้ https://bit.ly/3B5QAcy
เพื่อแจ้งความประสงค์ “ยกเลิกการหยุดสมาชิกเดือนตุลาคม”
สำหรับ GROUP CLASS อื่นๆ วี ฟิตเนส ยังคงเดินหน้า เพื่อการได้รับการพิจารณาให้สามารถกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบอย่างเร็วที่สุด เพื่อความสุขในการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพของท่านสมาชิกทุกท่าน หากมีความคืบหน้าอย่างไร เราจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบทันที
หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า พวกเราจะได้รับ ร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการควบคุมด้านสาธารณสุข และมาตรการของ วี ฟิต เนส อย่างเคร่งครัด วี ฟิตเนส ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการแก่สมาชิก กรณีที่ท่านสมาชิกไม่ปฏิบัติตาม และมีผลต่อสังคมคนรักสุขภาพของพวกเรา เพื่อใหัมั่นใจว่าทุก ๆ ท่าน จะได้รับการดูแล ปลอดภัย ได้ประโยชน์ และได้สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
————————————————-
Dear valued members,
We are delighted to inform members that
WE Fitness is ready to open GROUP CLASS YOGA and PILATES for all clubs on 4th October 2021 onwards. Members are able to start booking classes on Sunday 3rd October 2021 from 6:00 p.m. onwards via WE FITNESS THAILAND APPLICATION.
*** For eligible members
– For special members “Return the Day of Happiness program” can book and experience Gold Class as well *****
**** For members who have made the suspension of membership in October but would like to come back to be healthy with our healthy society, please click this link https://bit.ly/3B5QAcy
to request “Cancel the membership suspension in October “
For other GROUP CLASS, WE Fitness continues to move forward for consideration to be able to return to full service s as soon as possible for the joy of exercising and members health. If there is any progress. We will notify members immediately.
For members’ cooperation in complying with the conditions of public health control strictly and wear a mask at all times.
WE Fitness reserves the right to refrain from providing services to members who cannot comply with such measures in order to make We Fitness a safety society and sustainable health.