วี ฟิตเนส ตะหนักถึงสุขภาพของพนักงาน ร่วมโครงการ Healthiest Workplace by AIA Vitality เพื่อสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรหันมาดูเเลสุขภาพที่ดีเเบบยั่งยืน

0
2108

วี ฟิตเนส ตะหนักถึงสุขภาพของพนักงาน ร่วมโครงการ Healthiest Workplace by AIA Vitality เพื่อสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรหันมาดูเเลสุขภาพที่ดีเเบบยั่งยืน

 

 

ผลสำรวจของ AIA ชี้ว่า พนักงานองค์กรในไทยมีสุขภาพ การใช้ชีวิต ความเครียดของพนักงาน ซึ่งจากการสำรวจจากพนักงาน 7,539 คน จาก 146 องค์กร การใช้ชีวิตที่ทำงานสุขภาพเเละการมีความเครียดที่ส่งผลต่อการสูญเสียเวลาทำงานของพนักงานสูงถึง 73 วันต่อคนต่อปี จากการขาดงานเเละการมาทำงานเเต่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง 83% เป็นคนที่มีปัญหาด้านระบบกล้ามเนื้อเเละกระดูก

 

ทาง วี ฟิตเนสเล็งเห็นว่าสุขภาพของพนักงานเป็นส่วนสำคัญ จึงได้ร่วมโครงการ Healthiest Workplace by AIA Vitality เพื่อสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรหันมาดูเเลสุขภาพ เพื่อสร้างเเรงจูงใจ เเละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีให้มีสุขภาพที่ยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของตน

 

วี ฟิตเนส ได้ร่วมโครงการ Healthiest Workplace by AIA Vitality ปี 2560  ซึ่ง วี ฟิตเนส ได้รับรางวัล Healthiest Workplace เเละรางวัล Healthiest Employee  ขององค์กรขนาดกลาง

 

ทางเราได้ตะหนักถึงสุขภาพของพนักงาน  โดยส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 วัน เเละยังยึดมั่นให้ออกกำลังกายให้ครบ 3 ประเภท Strength, Cardio, Flexibility  เเละมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้ทางด้านสุขภาพต่างๆ จากอาการออฟฟิศซินโดรม  เเละลดปัญหาความเครียดของพนักงาน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเเบบยั่งยืน ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตของบริษัทให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น