วี ฟิตเนส พร้อมกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

วี ฟิตเนส พร้อมกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

เรียน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
วี ฟิตเนส ขอเรียนให้ท่านทราบว่า

วี ฟิตเนส พร้อมกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบ
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งมาตรการทางด้านสาธารณสุข
และมาตราการ 66 ข้อของ วี ฟิตเนสอย่างเคร่งครัด

สมาชิกทุกท่านจะได้รับการปรับสถานะ จากการพักสมาชิกชั่วคราว
เป็นสถานะการใช้บริการโดยอัตโนมัติ โดยสามารถเริ่มจองคลาสได้
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:00 น. เป็นต้นไป

วี ฟิตเนส รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับสมาชิกกลับมาใช้บริการ และขอขอบคุณ
สมาชิกที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฏระเบียบป้องกันทางด้านสาธารณสุข
และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะใช้บริการ เพื่อให้วี ฟิตเนส
เป็นสังคมแห่งความปลอดภัย และการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด

______________________________

 

Dear Honorable Members,

WE Fitness will resume to full services
effective February 25, 2021.
Members can access to all group class and club services
while WE Fitness is still complying to all public health and 66 measures
for our members safety and healthy.

All members will be automatically adjusted from temporary
pending status to active status and members can proceed
for class booking effective
February 25, 2021 from 06:00 AM onwards.

WE Fitness would sincerely thanks for all members for your kind
cooperation in complying with COVID-19 preventive health regulations
and to wear a hygienic mask all the time while using the service.
It is our honor to welcome all our value members back.

WE Fitness Society

#wefitnesssociety #wefitnessthailand