วี ฟิตเนส ขอเเจ้งเวลาเปิด – ปิดบริการของคลับเเต่ละสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 ดังนี้

เรียน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
วี ฟิตเนส ขอเเจ้งเวลาเปิด – ปิดบริการของคลับเเต่ละสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 ดังนี้

เวลาเปิดทำการ WE Fitness Society
สาขารัชโยธิน • สาขาเอกมัย • สาขารัชดา • สาขาแคราย •สาขาปิ่นเกล้า
จันทร์ – ศุกร์ : 08:00 – 20:30
เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08:00 – 20:00

เวลาเปิดทำการ WE Signature Club
สาขาทองหล่อ และสาขาวี โฮเทล
จันทร์ – ศุกร์ : 08:00 – 20:30
เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08:00 – 20:00
(เวลาการเปิดให้บริการเป็นไปตามมาตรการของศูนย์การค้า และขอความร่วมมือท่านสมาชิก สาขาวี โฮเทล ในการเข้าใช้บริการ ตามมาตรการของทางโรงแรม
โดยท่านสมาชิกสามารถใช้ลิฟท์ด้านหน้าโรงแรมเพื่อเข้าใช้บริการฟิตเนส และจอดรถได้บริเวณลานจอดรถชั้น 1 ของโรงแรม ทาง วี ฟิตเนส ขออภัยในความไม่สะดวก)
อย่างไรก็ตาม วี ฟิตเนส มีมาตรการสำหรับการดูแลท่านสมาชิก
เพื่อให้ทุกท่านปลอดภัย จากโควิด-19 และขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านในการปฏิบัติตามเงื่อนใขการควบคุมด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้ เพื่อให้ วี ฟิตเนส เป็นสังคมแห่งความปลอดภัย และสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
หมายเหตุ : วี ฟิตเนส ขอเรียนให้ทราบตามมาตรการ สำหรับ/กิจกรรม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประเภทออกกำลังกาย งดบริการการออกกำลังกายแบบกลุ่ม อย่างไรก็ตาม วี ฟิตเนส ยังคงเดินหน้าเพื่อการได้รับการพิจารณาให้สามารถกลับมาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน
ATTITUDE MAKES “THE DIFFERENCE”
“เปลี่ยนทัศนคติ” เพื่อสุขภาพที่ดี กับ วี ฟิตเนส
————————————————————–
Dear valued members,
WE Fitness would like to inform you the opening and closing hours of each branch from 1st October 2021 as follows:

Opening hours WE Fitness Society
Ratchayothin Branch • Ekamai Branch • Ratchada Branch • Khae Rai Branch • Pinklao Branch
Monday – Friday : 08:00 – 20:30
Saturday – Sunday and public holidays : 08:00 – 20:00

Opening hours WE Signature Clubs
Thonglor branch and V Hotel branch
Monday – Friday : 08:00 – 20:30
Saturday – Sunday and public holidays : 08:00 – 20:00
(The opening hours are according to the measures of the shopping center and need cooperation from VIE Hotel branch members in using the service according to the measures of the hotel.
Members are able to take the elevator in front of the hotel to access the fitness center and park the car in the parking area on the 1st floor of the hotel. We apologize for the inconvenience)
However, WE Fitness has measures for taking care of members to be safe from Covid-19 and require for cooperation from all members to strictly follow the conditions of public health control. Please wear a mask at all times.
We reserve the right to refrain from providing services to members who are unable to comply with the aforementioned measures in order for WE Fitness to be a safe society and sustainable health.
Note: WE Fitness would like to inform you according to the measures for activities which is strictly control area exercise type. There is no group exercise. However, WE Fitness is still working on it to be considered to be able to return to full service as soon as possible.
ATTITUDE MAKES “THE DIFFERENCE”