วี ฟิตเนส ขอเเจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด – ปิดบริการของคลับเเต่ละสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ดังนี้

เรียน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
วี ฟิตเนส ขอเเจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด – ปิดบริการของคลับเเต่ละสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ดังนี้

เวลาเปิดทำการ WE Fitness Society
• สาขารัชโยธิน • สาขาเอกมัย • สาขารัชดา • สาขาแคราย • สาขาปิ่นเกล้า
จันทร์ – ศุกร์ : 06:00 – 22:00
เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08:00 – 22:00

เวลาเปิดทำการ WE Signature Club
• สาขาทองหล่อ และสาขาวี โฮเทล
จันทร์ – ศุกร์ : 06:00 – 22:00
เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08:00 – 21:00
อย่างไรก็ตาม วี ฟิตเนส มีมาตรการสำหรับการดูแลท่านสมาชิก เพื่อให้ทุกท่านปลอดภัย จากโควิด-19 และขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านในการปฏิบัติตามเงื่อนใขการควบคุมด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้ เพื่อให้ วี ฟิตเนส เป็นสังคมแห่งความปลอดภัย และสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน
ATTITUDE MAKES “THE DIFFERENCE”
“เปลี่ยนทัศนคติ” เพื่อสุขภาพที่ดี กับ วี ฟิตเนส
——————————————————————
Dear valued members,
WE Fitness would like to inform you the opening and closing hours of each branch from 1st November 2021 as follows:

Opening hours WE Fitness Society
• Ratchayothin Branch • Ekamai Branch • Ratchada Branch • Khae Rai Branch • Pinklao Branch
Monday – Friday : 06:00 – 22:00
Saturday – Sunday and public holidays : 08:00 – 22:00

Opening hours WE Signature Clubs
Thonglor branch and V Hotel branch
Monday – Friday : 06:00 – 22:00
Saturday – Sunday and public holidays : 08:00 – 21:00
However, WE Fitness has measures for taking care of members to be safe from Covid-19 and require for cooperation from all members to strictly follow the conditions of public health control. Please wear a mask at all times.
We reserve the right to refrain from providing services to members who are unable to comply with the aforementioned measures in order for WE Fitness to be a safe society and sustainable health.
ATTITUDE MAKES “THE DIFFERENCE”