วี ฟิตเนส ขอร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประชาสัมพันธ์กับโครงการดี ๆ “โควิด-19 ยังไม่จบ” เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี

วี ฟิตเนส ขอร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประชาสัมพันธ์กับโครงการดีๆ “โควิด-19 ยังไม่จบ” เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี

 

วันนี้ (28 มกราคม 2564) วี ฟิตเนส ขอขอบพระคุณ คณะผู้ตรวจการ จากสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพของผู้ใช้บริการ และท่านสมาชิก เพื่อให้ปลอดภัย ไร้กังวล กับการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ใน วี ฟิตเนส โดย คุณเมษยน เด่นเกรียงไกร ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ และพาเยี่ยมชมบรรยากาศการให้บริการ และมาตรการทั้ง 66 มาตรการ ด้วยตัวเอง ซึ่ง วี ฟิตเนส จะร่วมส่งเสริม และร่วมมือ ในการต่อต้าน และยับยั้งการแพร่ระบาด โควิด-19

ทั้งนี้ วี ฟิตเนส ขอร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประชาสัมพันธ์กับโครงการดี ๆ “โควิด-19 ยังไม่จบ”
เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และลดความเสี่ยงจาก โควิด-19 พร้อมทั้งการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

Attitude Makes the Difference
เปลี่ยนทัศนคติ เพื่อสุขภาพที่ดีกับ วี ฟิตเนส

#wefitnesssociety #wefitnessthailand