รู้หรือไม่? โยคะมีมากว่า 1,000 ปี!!!

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าต้นกำเนิดโยคะมาจากไหน?? วันนี้ We Fitness Society มีคำตอบมาให้คุณได้ทราบ ซึ่งโยคะถือกำเนิดในประเทศอินเดียเมื่อหลายพันปีที่แล้ว โดยในสมัยโบราณนั้นมนุษย์ได้ค้นคว้าเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับความเข้าใจในความ เป็นอยู่ของตนเอง อดีตมีการจารึกถ้อยคำด้วยตัวอักษรความรู้ที่สำคัญๆทั้งหมดถูกส่งผ่านคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งในรูปแบบของนิทาน ด้วยวิธีการเช่นนี้ ความรู้ต่างๆจึงได้สะสมขึ้นและวัฒนธรรมต่างๆได้พัฒนาขึ้นมา

กำเนิดโยคะ ท่าสวยงามจากหุบเขา

วิธีการที่การฝึกโยคะได้ถ่ายทอดมาถึงปัจจุบันในหุบเขาแห่ง อินดัส วอลเลย์ นักโบราณคดีได้ค้นพบไม้แกะสลักและศิลปะรูปปั้นที่แสดงถึงการฝึกโยคะ ศิลปะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยประชาคมที่มีความเจริญเป็นอย่างสูง ซึ่งเจริญอยู่ในพื้นที่แถบนั้นช่วง 2000 และ 1000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

โดยผู้ที่ปฏิบัติโยคะที่เป็นผู้ชายเรียกว่า”โยคิน”หรือ “โยคี” ส่วนผู้หญิงเรียกว่า “โยคินี” ส่วนผู้สอนเรียกว่า”คุรุประเทศตะวันตกได้นำโยคะมาเป็นการออกกำลังกายโดยดัดแปลงจาก Hatha-Yoga ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของโยคะ นอกจากนี้การฝึกท่าโยคะเรียก Asanas เป็นการฝึกท่าโยคะและค้างท่านั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง

การเล่นโยคะนั้นคือเป็นการฝึกกายและใจเข้าด้วยกัน ให้ร่างกายได้มีสมาธิมากขึ้น การเล่นโยคะนั่นก็เพื่อให้ร่างกายเกิดความสงบ มีสมาธิ มีจิตใจที่แน่วแน่ โยคะ หมายถึง ร่างกาย จิตใจ และ ลมหายใจ เราจะเห็นได้ว่าการเล่นโยคะนั้นเปรียบเสมือนการดัดตน คล้ายๆกับการนั่งสมาธิ ผลที่ได้จากการเล่นก็มีมากมาย และศาสตร์ต่างๆของโยคะยังช่วยให้ร่างกายเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

Ref. http://bit.ly/2PM3plj

WE Fitness Society เราอยากเเชร์ความรู้ให้คุณได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wefitnesssociety.com/