รายชื่อผู้โชคดี ให้คะแนนความพึงพอใจด้านการบริการ เดือนสิงหาคม

ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิก ที่ได้รับรางวัลกระเป๋า WE SIGNATURE

ศุภกฤตเพชรสุวรรณ

เมเจอร์ปิ่นเกล้า

 

รัตนาพรไชยศรี

เมเจอร์รัชโยธิน

 

 

รางวัลผู้โชคดีได้รับ ตั๋วภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

เอกอมร สุคนธ์ปิตัมาต เมเจอร์รัชโยธิน
วีรภาาพ เมเจอร์รัชโยธิน
กิตติยง อาชวพงศ์ เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
ยศนันท์ สุขใหม่ เมเจอร์รัชโยธิน
ศุภกรเจริญสุข เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
ทวีผล พร้อมเรืองสุข เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
Aekasit naksing เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
โชคทวี บุญมี เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
สุรกานต์พฤกษ์ธาราธิกูล เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
ศิรินันท์ ต้องละมาย เมเจอร์ปิ่นเกล้า
นาตาลี นาฆาลอ เมเจอร์ปิ่นเกล้า
ขวัญใจ สุภาพ เมเจอร์ปิ่นเกล้า
พีรวุฒิ ตระกูลกิจเจริญ เมเจอร์ปิ่นเกล้า
แพรทองโอฬารศิริ เมเจอร์ปิ่นเกล้า
พิณทอง เมเจอร์ปิ่นเกล้า
วีระอนงค์ ดวงศรี เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
รชานนท์ ผ่อนผัน เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
พรรณลักษณ์อรัญเกษมสุข เจ อเวนิวทองหล่อ
มัลลิกา รักถิ่น เมเจอร์ปิ่นเกล้า
นายสรวิชญ์อิ่มทั่ว เมเจอร์ปิ่นเกล้า
ปภัสสร ดีสมุทร เอสพลานาดรัชดาภิเษก
กิตติศัพท์เหลืองชวพงศ์ เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
ธัญชนก ศิริโสภิตกุล เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
ศรัญญา แหล่งชอบกฤษณ์ เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
ศิริพรงามวิทย์โรจน์ เอสพลานาดแคราย
เพ็ญนภาธรรมเสริมสุข เมเจอร์ปิ่นเกล้า
บัณฑิตย์ ลี้สกุล เอสพลานาดรัชดาภิเษก
อำนาจ ล้อเจริญรุ่งโรจน์ โรงแรม วี โฮเทล
Wachirawit itthisirithanon เอสพลานาดรัชดาภิเษก
นพวรรธก์ วงษ์อยู่น้อย เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)