รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม ร่วมส่งต่อความรู้สึกประทับใจ ที่ได้รับการบริการจาก WE FITNESS SOCIETY ประจำเดือน ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม ร่วมส่งต่อความรู้สึกประทับใจ ที่ได้รับการบริการจาก WE FITNESS SOCIETY ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋า WE EXCLUSIVE BAG 
1) คุณ ธรรมฤทธิ์ ภูมิมาโนช  สาขาเมเจอร์รัชโยธิน
2) คุณ เอกภพ ธีรศักดิ์ สาขาเมเจอร์ปิ่นเกล้า

และผู้โชคดีที่ได้รับ
บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน  30 รางวัล ท่านละ 2 ที่นั่ง

ชื่อ สาขา
1 ปิยนุชศุภฤกษ์สกุล เมเจอร์รัชโยธิน
2 พิเชษฐ  วัจนะรัตน์ โรงแรม วี โฮเทล
3 นันท์ฐิตาธนารีย์ศุภสิน เอสพลานาดแคราย
4 Kitvarat เอสพลานาดแคราย
5 ชลารัตน์เพ็ญสุภา เอสพลานาดแคราย
6 มนรัตน์หุโลประการกุล เอสพลานาดรัชดาภิเษก
7 สุรนาฏอัศดรวงศ์ไพศาล เมเจอร์ปิ่นเกล้า
8 กาญจนา  ชัยภัคเกษม เมเจอร์ปิ่นเกล้า
9 กัลย์รัตน์พูลเจริญ เมเจอร์รัชโยธิน
10 ชมนภัสอุณหชาติ เอสพลานาดแคราย
11 ธิดารัตน์. ขาวผิว เอสพลานาดแคราย
12 นางสาวอารยาศิริผา เมเจอร์ปิ่นเกล้า
13 วาสนาเจริญกุล เมเจอร์ปิ่นเกล้า
14 วนิดากาญจนวงศ์ เอสพลานาดรัชดาภิเษก
15 นฤมลศาสนนันทน์ เมเจอร์รัชโยธิน
16 สุรางคณา ตรงธรรม โรงแรม วี โฮเทล
17 ชยพัทธ์  คำสมัย เอสพลานาดรัชดาภิเษก
18 ศุภฤกษ์เฉลิมตรีวงค์ เมเจอร์ปิ่นเกล้า
19 เทพอัปสรทองมีเพชร เมเจอร์รัชโยธิน
20 กาญจนาตั้งเติมทรัพย์ทวี เอสพลานาดรัชดาภิเษก
21 ภาสวิชญ์พุกเจริญ เอสพลานาดรัชดาภิเษก
22 จันนภาจารุปราโมทย์ เอสพลานาดรัชดาภิเษก
23 เลิศลักษณ์ศิริบรรลือชัย เอสพลานาดรัชดาภิเษก
24 พจนันท์เชานพันธรังษี เอสพลานาดรัชดาภิเษก
25 ภูทนนท์บดีอศณัฐ เอสพลานาดรัชดาภิเษก
26 รำไพ   เทพพุทธา เอสพลานาดรัชดาภิเษก
27 พีรพงษ์อัศววัชรินทร์ เอสพลานาดรัชดาภิเษก
28 ชุติมา ยิ่งยงคำภิรารมย์ เจ อเวนิวทองหล่อ
29 Punyisa Chairath เมเจอร์ปิ่นเกล้า
30 วรรณศกานต์ธีระวิวัฒน์ชัย เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)

 

สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป