มาตรการสำหรับสมาชิกและผู้เข้าใช้บริการ วี ฟิตเนส

มาตรการสำหรับสมาชิกและผู้เข้าใช้บริการ

เรามั่นใจว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกท่าน เพื่อให้สถานที่นี้ปลอดภัย ไร้กังวล

1. ผู้ใช้บริการทำแบบประเมินความปลอดภัยตามนโยบายโควิด-19 ที่บริษัทกำหนด เพื่อเพิ่มความมั่นใจสูงสุด
2. ผู้เข้าใช้บริการต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือวัคซีน 1 เข็ม พร้อมผลตรวจ ATK ที่ได้รับการรับรอง ทุก 7 วัน เพื่อความปลอดภัยแก่ทุกท่าน
3. เช็คอิน และเช็คเอาท์ผ่าน WE Application แบบไร้การสัมผัส
4. ลงทะเบียนเข้า-ออกตามมาตรการที่รัฐกำหนด
5. ความร่วมมือในสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
6. ปฏิบัติตามมาตรการ 66 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของสังคมคนรักสุขภาพ
7. เพิ่มการทำความสะอาด พ่นสเปรย์ อบโอโซน เพื่อสร้างความมั่นใจทุกวัน
8. กำหนดให้มีการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 4 ท่าน เพื่อรักษาระยะห่างและความปลอดภัยให้แก่ท่านสมาชิก
9. จัดจุดบริการ WE clean โดยเตรียมผ้า Micro fiber และน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกจุด โดยสมาชิกสามารถรับผ้าได้ที่เคาน์เตอร์ Front Service
10. ท่านสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ต่างๆ หลังจบคลาส
11. ใช้หลักมาตรการยกระดับ X2 สำหรับการเข้าใช้บริการ และกรุ๊ป Exercise

—————————————————–
Measures for members and guest. We are confident that we will receive great cooperation from all members. To ensure that the place is safe.

1. All members and guests take a safety assessment form according to the COVID-19 policy specified by the company to maximize confidence.
2. Members must be vaccinated 2 doses or 1 dose with antigen test kit ATK every 7days for all members safety.
3. Contactless check-in and check-out via WE Application.
4. Register in-out according to the measures prescribed by the government.
5. Cooperation in wearing a mask at all times when using the service.
6. Strictly follow 66 measures for the safety of the healthy society.
7. Increase cleaning and spraying ozone to build confidence every day.
8. No group gathering more than 4 people to maintain social distance and safety for members.
9. Arrange a WE clean service point by preparing Micro fiber cloth and disinfectant to clean all point of the equipment. Members can pick up clothes at the Front Service counter.
10. Let the members take part in keeping the equipment clean after the class.
11. Enhancing measures for service access and groups exercise.