ประโยชน์ ของ Core muscles สำคัญกว่าที่คุณคิด By ครูซูยุ

Core muscles หรือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว คือ กล้ามเนื้อที่เกาะติดอยู่บริเวณตรงกลางลำตัวของเราทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของร่างกาย กล้ามเนื้อเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ลำตัวของเราตั้งตรง ตั้งแต่สะโพกไปจนถึงช่วงหัวไหล่ ไม่ให้เกิดการบิดเอียง หรือเกิดการคดโค้งไปด้านใดด้านหนึ่ง

กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นฐานของการเคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การยกของ ยกแขนและขา การบิดตัว การเอื้อมหยิบของ การพับลำตัว ในการออกกำลังกาย และรวมไปถึงการเล่นกีฬาต่างๆ

ถ้ากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวทำงานไม่เท่ากันหรือแกนกลางลำตัวไม่แข็งแรง ซ้ายขวา หน้าหลัง ซึ่งจะทำให้เราได้รับการบาดเจ็บได้ง่าย เมื่อเราออกกำลังกายหรือทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ถ้าเรามีอาการเหล่านี้ อาจเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของเราไม่แข็งแรง

1. มีอาการปวดหลัง.
2. ลักษณะทางกายภาพ ผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น
3. Balance ของร่างกายไม่ดี
4. กล้ามเนื้อของร่างกายไม่แข็งแรง เคลื่อนไหวได้ไม่ดี
5. ไม่สามารถทำท่า Plank ได้
6. ทำท่า “hollowing test” ได้ไม่ถึง 10วินาที