ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ จากกิจกรรมร่วมส่งต่อความประทับใจ ประจำเดือนสิงหาคม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์ FUTURO
ท่านละ 1 รางวัล ทั้งหมด 14 รางวัล จากกิจกรรมร่วมส่งต่อความประทับใจ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายชื่อผู้โชคดีดังนี้

ชื่อ สาขา
อารีรักษ์ บุญอภัย เมเจอร์รัชโยธิน
ยุวดี แก้วมาก เมเจอร์รัชโยธิน
อัจฉราภา บุญมา เอสพลานาดรัชดาภิเษก
ณัฐพล วรรณวจีรัตน์ เอสพลานาดรัชดาภิเษก
พรชนก โพธิพฤกษ์ เมเจอร์ปิ่นเกล้า
สมฤทธิ์ วงศ์มโนวิสุทธิ์ เมเจอร์ปิ่นเกล้า
วิรงรอง ไตรสุวรรณ โรงแรม วี โฮเทล
พริษ พรมพันธ์ใจ โรงแรม วี โฮเทล
ณัฐสรา พิพัฒน์ธนนันท์ เจ อเวนิว ทองหล่อ
Pannaluk Arunkasamesuk เจ อเวนิว ทองหล่อ
กนกวรรณ ชีพทีฆ์ เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
ยุวดี เพ็ญภาพ เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
สุริยากานต์ ทองชำนาญ เอสพลานาดแคราย
Wasinee​ Chumnumnawin​ เอสพลานาดแคราย

 

ท่านสมาชิกผู้โชคดี สามารถติดต่อรับ FUTURO ได้ที่สาขาที่ใช้บริการ
ได้
ตั้งแต่ วันที่  25 กันยายน – 30 ตุลาคม 2563