ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ จากกิจกรรมร่วมส่งต่อความประทับใจ ประจำเดือนมกราคม 2563

0
2992

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล หมวก Ari
ท่านละ 1 รางวัล ทั้งหมด 14 รางวัล จากกิจกรรมร่วมส่งต่อความประทับใจ ประจำเดือนมกราคม 2563

รายชื่อผู้โชคดีดังนี้

ชื่อ นามสกุล สาขา
ประเสริฐ ทองประชาญ โรงแรม วี โฮเทล
ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ โรงแรม วี โฮเทล
พงศกร สมศรี เมเจอร์รัชโยธิน
พิเชษฐ ลัภยานันท์ เมเจอร์รัชโยธิน
เฉลิมภพ แท่นดี เอสพลานาดรัชดาภิเษก
สุทธิพร หาญชนะ เอสพลานาดรัชดาภิเษก
สิรปกรณ์ จันทร เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
Sandee Srisawat เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
วรรธนะ อุทยานะกะ เมเจอร์ปิ่นเกล้า
สิยาวารินทร์ เพชรวรรณ เมเจอร์ปิ่นเกล้า
ณัฐพล จันทร์เนียม เอสพลานาดแคราย
รัตนาภรณ์ เปี่ยมศิลป์ เอสพลานาดแคราย
ฉัตรวีรยา ปัญรดาอัครศิริ เจ อเวนิว ทองหล่อ
อรรณพ กันทาธรรม เจ อเวนิว ทองหล่อ

 

ท่านสมาชิกผู้โชคดี สามารถติดต่อรับ หมวก Ari ได้ที่ สาขาที่ใช้บริการ ได้ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่  31 มีนาคม 2563