ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ จากกิจกรรมร่วมส่งต่อความประทับใจ ประจำเดือนธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล WE Toliatery Bag
ท่านละ 1 รางวัล ทั้งหมด 14 รางวัล จากกิจกรรมร่วมส่งต่อความประทับใจ ประจำเดือนธันวาคม 2562

รายชื่อผู้โชคดีดังนี้

รายชื่อผู้โชคดี สาขา
เสกพันธุ์ พิพัฒน์เสกพร เอสพลานาดรัชดาภิเษก
ธนพรรธน์ ชินสุวรรณพานิช เอสพลานาดรัชดาภิเษก
พิเชษฐ ลัภยานันท์ เมเจอร์รัชโยธิน
พงศกร สมศรี เมเจอร์รัชโยธิน
วัชชิรา กลีบแก้ว เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
กัญญ์วรา ธาราวดี เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
รามิล สินสมบัติ เมเจอร์ปิ่นเกล้า
ปวริศ สารกลิ่น เมเจอร์ปิ่นเกล้า
ธนญชัย ทรัพย์สารสิน เอสพลานาดแคราย
มูลยศักดิ์ สุมะรัชยกุล เอสพลานาดแคราย
สุภนุช พุกะทรัพย์ เจ อเวนิว ทองหล่อ
พชรพรรณ สุคนธมาน เจ อเวนิว ทองหล่อ
สาธิต หวังวัชรกุล โรงแรม วี โฮเทล
จรรยา สุทธยาคม โรงแรม วี โฮเทล

 

ท่านสมาชิกผู้โชคดี สามารถติดต่อรับ Toilatery Bag  ได้ที่ สาขาที่ใช้บริการ ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563