ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ หมวก Ari จากกิจกรรมร่วมส่งต่อความประทับใจ ประจำเดือนมิถุนายน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล หมวก Ari Runner Cap มูลค่า 490 บาท
ท่านละ 1 รางวัล ทั้งหมด 14 รางวัล จากกิจกรรมร่วมส่งต่อความประทับใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

รายชื่อผู้โชคดีดังนี้

คุณ นงนุช เครือรัตน์ชัย เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
คุณ จิตภัทรา ศรีวิลาศลักษณ์ เมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)
คุณ พิเชษฐ วัจนะรัตน์ โรงแรม วี โฮเทล
คุณ สิรวิชญ์ เก้าเอี้ยน โรงแรม วี โฮเทล
คุณ ธัชชา สุดจิตรจูล เมเจอร์รัชโยธิน
คุณ ปิยพล เสรีโยธิน เมเจอร์รัชโยธิน
คุณ ระพีพัฒน์ งามคำพร้อม เมเจอร์ปิ่นเกล้า
คุณ ชวัญช์ณัฏฐ์ เดชาพัฒนชาดากุล เมเจอร์ปิ่นเกล้า
คุณ ปริฉัตร เวฬุบรรณ เอสพลานาดรัชดาภิเษก
คุณ กิตติสุข วงษ์ธาราเลิศสกุล เอสพลานาดรัชดาภิเษก
คุณ ธนัตถ์ กาญจโนภาส เจ อเวนิวทองหล่อ
คุณ ชลิตา สาลีรัฐวิภาค เจ อเวนิวทองหล่อ
คุณ วนิดา ตรีโภคา เอสพลานาดแคราย
คุณ Duangdao Ganthanawat เอสพลานาดแคราย

 

ท่านสมาชิกผู้โชคดี สามารถติดต่อรับหมวก Ari Runner Cap ได้ที่ สาขาที่ใช้บริการ ได้ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 สิงหาคม ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2562