บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality 2019

บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality 2019

 

บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality 2019 ประเภทสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพที่สุด (Healthiest Workplace) ในหมวดองค์กรขนาดกลาง โดยมีคุณ เมษยน เด่นเกรียงไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นตัวเเทนเข้ารับมอบรางวัลพร้อมด้วยทีมผู้บริหารบริษัท วี ฟิตเนส จำกัด

ณ ห้องดอกแก้ว โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

 


วี ฟิตเนส มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคนรักสุขภาพ เเละยึดมั่นในหลักการ “เส้นทางของคนรักสุขภาพ ผ่านการบริการเเละความใส่ใจจากพวกเรา