ทำ 5 สิ่งนี้ คุณจะมีไฟในการทำงาน

ทำ 5 สิ่งนี้ คุณจะมีไฟในการทำงาน

 

ภาวะเบิร์นเอาท์ (Burn Out) หรือภาวะหมดไฟในการทำงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่วัยทำงาน โดยเฉพาะช่วงที่ทำงานผ่านไประยะหนึ่ง 3-5 ปีขึ้นไปอาจประสบพบเจอได้

 

  • ไม่อยากตื่นนอนไปทำงานตอนเช้า
  • มีงานที่ต้องทำ แต่ไม่อยากหยิบมาทำ
  • ตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอน
  • ไปทำงานสาย / ลางานบ่อยๆ
  • ไม่พูดคุยกับเพื่อนที่ทำงาน
  • ทำงานพลาดบ่อย / ทำงานช้าลง
  • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
  • ซึมเศร้า ไม่อยากคุยอยากข้องแวะกับใคร

 

ภาวะหมดไฟในการทำงาน เกิดขึ้นจากความเหนื่อยล้าทางอารมณ์หลังทำงานหนักอย่างเหน็ดเหนื่อย ระหว่างที่ทำงานอาจก่อให้เกิดความรู้สึกลดคุณค่าความเป็นคน และความรู้สึกด้อยความสามารถ ไม่ประสบความสำเร็จ หรือแม้กระทั่งการเข้าไม่ได้กับสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน การทำงานที่ไม่อยากทำ ทนฟังคำตำหนิบ่อยๆ ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจบั่นทอนจิตใจ ทำให้ไม่อยากทำงานได้


5 วิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงาน

 

1. ปรับความคิด และความคาดหวังให้ตรงกับความเป็นจริง หมายถึง การพยายามไม่คาดหวังกับอะไรที่เป็นไม่ได้มากเกินไปจนเป็นการกดดันตัวเอง คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น

2.ปรึกษาพูดคุยกับคนรอบข้าง หากส่งผลต่องาน และจิตใจมาก ควรปรึกษาจิตแพทย์

3.ใช้เวลาให้สมดุลระหว่างหน้าที่การงาน กับเวลาชีวิตส่วนตัว

4.รับประทานอาหารให้ตรงเวลา และครบ 5 หมู่ทุกมื้อ

5.หาเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ ส่งผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตจิตได้อย่างแน่นอน