ดื่มน้ำ ก่อน vs หลัง ออกกำลังกาย ควรดื่มเเค่ไหนถึงพอดี?

0
18821

ดื่มน้ำ ก่อน vs หลัง ออกกำลังกาย ควรดื่มเเค่ไหนถึงพอดี?

 

โดยปกติร่างกายจะมีการสูญเสียน้ำประมาณวันละ 2,300 มิลลิลิตร โดยแบ่งออกเป็นการสูญเสียน้ำทางปัสสาวะ 1,400 มิลลิลิตร ทางอุจจาระ 100 มิลลิลิตร และระเหยออกทางเหงื่อและลมหายใจ 800 มิลลิลิตร โดยประมาณ ร่างกายจึงจำเป็นจะต้องได้รับน้ำ จากภายนอกประมาณวันละ 2,000 มิลลิลิตร จึงจะเกิดความสมดุลของน้ำภายในร่างกาย

 

แม้ว่าไตจะได้ทำหน้าที่ดูดน้ำกลับแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยได้เพียงพอ ถ้าออกกำลังกายท่ามกลางอากาศที่ร้อนและอบอ้าว อาจมีการสูญเสียน้ำออกจากร่างกายได้มากถึง 3 ลิตรดังนั้น ระหว่างการออกกำลังกาย จำเป็นต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อให้เซลล์กล้ามเนื้อทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

 

เเล้วดื่มตอนไหนดี?

 

 

ควรดื่มน้ำให้พอทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการขาดน้ำซึ่งจะทำให้สมรรถภาพในการแข่งขันลดลง โดยมีวิธีการดังนี้

 

• ก่อนออกกำลังประมาณ 2-3 ชั่วโมง

 

ควรดื่มน้ำโดยค่อยๆ จิบ ประมาณ 500-600 มิลลิลิตร และดื่มอีก 200-300 มิลลิลิตร ประมาณ 10-20 นาทีก่อนการออกกำลังกาย

 

• ระหว่างออกกำลังกาย

 

ควรดื่มน้ำประมาณ 200-300 มิลลิลิตร ทุกๆ 10-20 นาที หรือประมาณ 600-1,200 มิลลิลิตร ต่อหนึ่งชั่วโมงของการออกกำลังนั้นๆ

 

• หลังออกกำลังเสร็จ

 

ก็ควรดื่มน้ำประมาณ 1,200-1,400 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักตัว หนึ่งกิโลที่หายไปภายใน 2 ชั่วโมง หลังออกกำลังกายเสร็จ

 

 

สำหรับคนทั่วไปที่ออกกำลังประมาณ 1-2 ชั่วโมงดื่มแค่น้ำเปล่าก็เพียงพอ (แนะนำให้เป็นน้ำเปล่าที่สะอาดและเย็น)แต่สำหรับคนที่ออกกำลังหนักๆ เป็นเวลา 3-5 ชั่วโมง ควรดื่มพวกน้ำที่ผสมเกลือแร่

 

REF http://bit.ly/2DFoTxm