ดื่มน้ำ กับ การออกกำลังกาย เเค่ไหนถึงไม่พลาด!

 

ดื่มน้ำ กับ การออกกำลังกาย เเค่ไหนถึงไม่พลาด!

 

วิธีการให้น้ำในการออกกำลังกาย ควรดื่มน้ำให้พอทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการขาดน้ำ ซึ่งจะทำให้สมรรถภาพในการแข่งขันลดลง โดยมีวิธีการดังนี้

 

 

 

• ก่อนออกกำลังประมาณ 2-3 ชั่วโมงควรดื่มน้ำโดยค่อยๆ จิบ ประมาณ 500-600 มิลลิลิตร และดื่มอีก 200-300 มิลลิลิตร ประมาณ 10-20 นาทีก่อนการออกกำลังกาย

 

• ระหว่างออกกำลังกายควรดื่มน้ำประมาณ 200-300 มิลลิลิตร ทุกๆ 10-20 นาที หรือประมาณ 600-1,200 มิลลิลิตร ต่อหนึ่งชั่วโมงของการออกกำลังนั้นๆ

 

• หลังออกกำลังเสร็จก็ควรดื่มน้ำประมาณ 1,200-1,400 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักตัว หนึ่งกิโลที่หายไปภายใน 2 ชั่วโมง หลังออกกำลังกายเสร็จ

 

 

สำหรับคนทั่วไปที่ออกกำลังประมาณ 1-2 ชั่วโมงดื่มแค่น้ำเปล่าก็เพียงพอ (แนะนำให้เป็นน้ำเปล่าที่สะอาดและเย็น) แต่สำหรับคนที่ออกกำลังหนักๆ เป็นเวลา 3-5 ชั่วโมง ควรดื่มพวกน้ำที่ผสมเกลือแร่