ดื่มน้ำช่วงหน้าร้อน เท่าไหร่ถึงพอดี?

ดื่มน้ำช่วงหน้าร้อน เท่าไหร่ถึงพอดี?

 

1. ดื่มเป็นระยะๆ


คือไม่ควรดื่มครั้งเดียวเป็นจำนวนมากๆ แต่ควรใช้วิธีการจิบน้ำเป็นระยะๆ ตลอดทั้งวัน และไม่ควรปล่อยให้ร่างกายรู้สึกกระหายน้ำมากๆ แล้วถึงทำการดื่ม โดยเฉพาะใครที่ต้องเดินทางไกลอาจจะหาน้ำดื่มลำบาก ควรมีน้ำเปล่าติดตัวไปด้วยเป็นประจำ

 

2. ไม่ดื่มน้ำเย็นจัด

 

โดยเฉพาะผู้ที่พึ่งเดินตากแดดร้อนๆ มา และกระหายน้ำมากๆ ยิ่งไม่ควรดื่มน้ำเย็นจัดๆ ในทันที แต่ควรดื่มน้ำธรรมดาที่มีอุณหภูมิปกติ แล้วนั่งให้รู้สึกคลายร้อนสักพักจึงค่อยดื่มน้ำเย็น วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราสามารถปรับอุณหภูมิภายในร่างกายให้เป็นปกติเสียก่อน การดื่มน้ำเย็นในทันทีอาจจะทำให้ร่างกายไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ทัน จึงมีผลทำให้เราเป็นไข้และรู้สึกไม่สบายขึ้นได้ และในลักษณะนี้น้ำที่มีอุณหภูมิอุ่นๆ หรือค่อนข้างร้อนก็ไม่ควรดื่มด้วยเช่นเดียวกัน

 

 

 

3. ดื่มน้ำให้พอเพียงในแต่ละวัน


การดื่มน้ำให้พอเพียงต่อความต้องกา
รของร่างกายในแต่ละวันนั้นก็คือควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย 7-8 แก้ว ต่อวัน สำหรับการดื่มน้ำในที่นี่จะรวมไปถึงการบริโภคอาหารประเภทอื่นที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็น น้ำนม น้ำผลไม้ น้ำแกง น้ำซุบ เป็นต้น การดื่มให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะช่วยทำให้ร่างกายสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

 

 

4. ดื่มน้ำสะอาด


โดยเฉพาะในช่วงอาการร้อน มักทำให้หลายคนเกิดปัญหาท้องเสีย อาการท้องเสียไม่ได้เกิดแต่เฉพาะการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การดื่มน้ำที่ไม่สะอาดพอก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นก่อนการดื่มน้ำทุกครั้งต้องมั่นใจว่าน้ำที่เราดื่มสะอาดพอ

 

นอกจากการดื่มน้ำอย่างถูกวิธีในช่วงหน้าร้อนจะทำให้รางกายห่างไกลจากอาการไข้หวัด หรืออาการไม่สบายต่างๆ ได้แล้ว การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ก็จะมีส่วนในการช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลจากโรคต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน