ขั้นตอนการ Update WE Application Version 2.0.0

ขั้นตอนการ Update WE Application Version 2.0.0

WE Application version 2.0.0 ถูกออกแบบมาเพื่อการรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนตัว
ดังนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิกดำเนินการลงทะเบียนตามคำแนะนำค่ะ

📍เปิด WE Application Version 2.0.0 และทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กดปุ่มช่องสีแดงด้านล่างเพื่อยืนยันว่า ท่านเป็นสมาชิกกับเราแล้ว “You are already a member ?”  โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล username และ password

2. กรอก เบอร์โทรศัพท์เเละหมายเลขบัตรประชาชน แล้ว กดขอรหัส OTP “Request OTP”

3. ระบบจะส่งหมายเลข OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
จากนั้นนำรหัส OTP มากรอกในช่อง และกดปุ่ม Activate

4. การสร้าง Username และ Password
โปรดกำหนดรหัส Username และ Password ด้วยตนเองและรักษาข้อมูลรหัสของท่านเป็นความลับ
จากนั้นเลือก “Create User” เป็นขั้นตอนสุดท้าย

*ข้อเเนะนำในการสร้าง Username และ Password
🔸 Username: กำหนดรหัสขั้นต่ำ 4 ตัวอักษร
🔸 Password: กำหนดรหัสขั้นต่ำ 8 ตัวอักษร ประกอบด้วย อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว