ขอเชิญชวนท่านสมาชิกร่วมกรอกแบบสอบถามการรับวัคซีน “ยกระดับความปลอดภัยต้าน COVID – 19 X 2”

ขอเชิญชวนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ร่วมกรอกแบบสอบถามการรับวัคซีน เพื่อความมั่นใจ ปลอดภัย ตามมาตรการ “ยกระดับความปลอดภัยต้าน COVID – 19 X 2” ง่ายๆ โดยการสแกน QR Code
หมายเหตุ :
WE ทำการเลื่อนอายุสมาชิกให้ทุกท่าน ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน เป็นที่เรียบร้อย กรณีที่ท่านสมาชิก ต้องการหยุดสมาชิกเป็นการชั่วคราว สามารถทำได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ WE Care
คลิก >> https://lin.ee/1dU3jQ8