กีฬาที่ท่านทรงโปรดของในหลวง ร.9

กีฬาแบดมินตัน เป็นหนึ่งในกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก ทั้งยังทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลว่านี่คือกีฬาที่คนไทยสามารถก้าวไปถึงระดับโลกได้

กีฬาแบดมินตัน เป็นหนึ่งในกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก ทั้งยังทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลว่านี่คือกีฬาที่คนไทยสามารถก้าวไปถึงระดับโลกได้ เพราะไม่เสียเปรียบทั้งด้านรูปร่างและพละกำลังมากจนเกินไปโดยในปี พ.ศ.2493 พระองค์พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย โดยทรงสนับสนุนทางด้านการเงินและคำชี้แนะ จนทำให้ประเทศไทยสามารถสร้างนักกีฬาแบดมินตันขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของโลกได้หลายคน ในยามที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจ พระองค์จะทรงกีฬาแบดมินตันกับข้าราชบริพาร ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน อดีตนักกีฬาและอดีตนายกสมาคมแบดมินตันทีมชาติไทยเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวนี้ได้ดีที่สุด เนื่องจากเป็นนักกีฬาคนแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ รวมทั้งได้ถวายทรงกีฬาแบดมินตันเป็นการส่วนพระองค์อีกด้วย

นอกจากในหลวง รัชกาลที่ 9 จะทรงกีฬาแบดมินตันด้วยพระองค์เอง พระองค์ก็ยังทอดพระเนตรการแข่งขันด้วย และในการทอดพระเนตรครั้งหนึ่งเมื่อ 16 ปีที่แล้ว ก็สร้างความปลาบปลื้มปีติให้กับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ในเวลานั้นมีอายุเพียงแค่ 9 ปี

เหล่าคนกีฬาต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพร้อมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาปฏิบัติใช้ในชีวิตต่อไป