วีฟิตเนส คลาส

CLASS LINE UP 21 – 27 MAY 2018

ตารางคลาส WE FITNESS SOCIETY ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561 Society Club  Marjor Ratchayothin › Major Sukhumvit Ekkamai › Esplanade Ratchada › Major Pinklao › Esplanade Kherai › Signature Club  J Avenue Thonglor › Vie Hotel › WE...

CLASS LINE UP 14-20 MAY 2018

ตารางคลาส WE FITNESS SOCIETY ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2561 Society Club  Marjor Ratchayothin › Major Sukhumvit Ekkamai › Esplanade Ratchada › Major Pinklao › Esplanade Kherai › Signature Club  J Avenue Thonglor › Vie Hotel...

CLASS LINE UP 7-13 MAY 2018

WE Fitness @ Major Ratchayothin WE Fitness @ Major Sukhumvit – Ekkamai WE Fitness @ Esplanade Ratchada WE Fitness @ Major Pinklao WE Fitness @ Esplanade Khae-Rai WE Signature @ J Avenue...

CLASS LINE UP 30 APR – 6 MAY 2018

WE Fitness @ Major Ratchayothin WE Fitness @ Major Sukhumvit – Ekkamai WE Fitness @ Esplanade Ratchada WE Fitness @ Major Pinklao WE Fitness @ Esplanade Khae-Rai WE Signature @ J Avenue...

CLASS LINE UP 23-29 APR 2018

WE Fitness @ Major Ratchayothin WE Fitness @ Major Sukhumvit – Ekkamai WE Fitness @ Esplanade Ratchada WE Fitness @ Major Pinklao   WE Fitness @ Esplanade Khae-Rai WE Signature @ J Avenue...

CLASS LINE UP 16-22 APR 2018

WE Fitness @ Major Ratchayothin WE Fitness @ Major Sukhumvit – Ekkamai WE Fitness @ Esplanade Ratchada WE Fitness @ Major Pinklao WE Fitness @ Esplanade Khae-Rai WE Signature @ J Avenue...

CLASS LINE UP 9-15 APR 2018

WE Fitness @ Major Ratchayothin WE Fitness @ Major Sukhumvit – Ekkamai WE Fitness @ Esplanade Ratchada WE Fitness @ Major Pinklao WE Fitness @ Esplanade Khae-Rai WE Signature @ J Avenue...

CLASS LINE UP 2 – 8 APR 2018

WE Fitness @ Major Ratchayothin WE Fitness @ Major Sukhumvit – Ekkamai WE Fitness @ Esplanade Ratchada WE Fitness @ Major Pinklao WE Fitness @ Esplanade Khae-Rai WE Signature @ J Avenue...

CLASS LINE UP 26 MAR – 1 APR 2018

WE Fitness @ Major Ratchayothin WE Fitness @ Major Sukhumvit – Ekkamai WE Fitness @ Esplanade Ratchada WE Fitness @ Major Pinklao WE Fitness @ Esplanade Khae-Rai WE Signature @ J Avenue...

CLASS LINE UP 19 – 25 MAR 2018

WE Fitness @ Major Ratchayothin WE Fitness @ Major Sukhumvit – Ekkamai WE Fitness @ Esplanade Ratchada WE Fitness @ Major Pinklao WE Fitness @ Esplanade Khae-Rai WE Signature @ J Avenue...

Must Read

- Advertisement -